บรรยายพิเศษ “เคล็ดลับการบริหารจัดการธุรกิจให้เกิดประสิทธิผล” ในงาน TFBO2013


by gnosis_admin Post at 21/03/2018 in Thailand

วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงาน Thailand Franchise & Opportunities 2013 (TFBO2013) ซึ่งเป็นงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งงานอบรมสัมมนาเพื่อเสริมอาวุธการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบกา

คุณเศรษฐพงศ์​ อธิบายระดับของความเป็นผู้ประกอบการ

ทั้งนี้คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ได้บรรยายในเรื่อง “เคล็ดลับการบริหารจัดการธุรกิจให้เกิดประสิทธิผล” (Secret to run business effectively)

โดยมีหัวข้อสำคัญดังนี้

  • ความหมายของคำว่า “ประสิทธิผล” และ “ประสิทธิภาพ” 

  • ทฤษฎี “ว่าว” อธิบายการตั้งเป้าหมายให้สูง ที่มีปัจจัยของธุรกิจและองค์ประกอบส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จ

  • ระดับของความเป็นผู้ประกอบการ (4 ระดับ)

  • คาถาเศรษฐี (Secret to be Millionaire)

  • เหตุผลที่ทำให้ธุรกิจไปไม่รอด

  • องค์ประกอบสำคัญของแผนธุรกิจ (Business Plan Anatomy)

  • เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ

  • หลัก 5 ข้อของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

  • 4 ขั้นตอนสร้างธุรกิจให้เติบโต

โดยคุณเศรษฐพงศ์ ได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานและการให้คำปรึกษาธุรกิจหลากหลายประเภทตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เล่าให้ผู้ฟังบรรยายนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

ภาพบรรยากาศในวันบรรยาย เวลา 13.00น. ถึง 16.00น.

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ รับของที่ระลึกจากตัวแทนผู้จัดงาน TFBO2013