บรรยายพิเศษ “เคล็ดลับการบริหารจัดการธุรกิจให้เกิดประสิทธิผล” ในงาน TFBO2013

วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงาน Thailand Franchise & Opportunities 2013 (TFBO2013) ซึ่งเป็นงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งงานอบรมสัมมนาเพื่อเสริมอาวุธการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบกา

คุณเศรษฐพงศ์​ อธิบายระดับของความเป็นผู้ประกอบการ

ทั้งนี้คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ได้บรรยายในเรื่อง “เคล็ดลับการบริหารจัดการธุรกิจให้เกิดประสิทธิผล” (Secret to run business effectively)

โดยมีหัวข้อสำคัญดังนี้

  • ความหมายของคำว่า “ประสิทธิผล” และ “ประสิทธิภาพ”
  • ทฤษฎี “ว่าว” อธิบายการตั้งเป้าหมายให้สูง ที่มีปัจจัยของธุรกิจและองค์ประกอบส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จ
  • ระดับของความเป็นผู้ประกอบการ (4 ระดับ)
  • คาถาเศรษฐี (Secret to be Millionaire)
  • เหตุผลที่ทำให้ธุรกิจไปไม่รอด
  • องค์ประกอบสำคัญของแผนธุรกิจ (Business Plan Anatomy)
  • เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ
  • หลัก 5 ข้อของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
  • 4 ขั้นตอนสร้างธุรกิจให้เติบโต

โดยคุณเศรษฐพงศ์ ได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานและการให้คำปรึกษาธุรกิจหลากหลายประเภทตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เล่าให้ผู้ฟังบรรยายนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

ภาพบรรยากาศในวันบรรยาย เวลา 13.00น. ถึง 16.00น.

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ รับของที่ระลึกจากตัวแทนผู้จัดงาน TFBO2013

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis