บริหารสภาพคล่อง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 SCG (เครือซีเมนต์ไทย) ได้จัดอบรมสัมมนาพิเศษเรื่อง บริหารสภาพคล่อง สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ให้กับตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ของ SCG ทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม SCG Retail and Service Academy อาคาร Cyber World รัชดา ชั้น41 โดยไว้วางใจในหลักสูตรของบริษัท จีโนซิส จำกัด และผู้บรรยาย เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เข้าอบรบเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้ทันที

รูปแบบการอบรมจะผสมผสานทฤษฏี ตัวอย่าง กรณีศึกษา และการทำกิจกรรมทั้งรายบุคคล และกลุ่มย่อย

เริ่มต้นด้วยกิจกรรมแนะนำตัวของตัวแทนจำหน่ายของ SCG โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมมาจากหลายภาคทั่วไทย มีผู้เข้าอบรม 46 ท่าน

หัวข้อหลักของ “บริหารสภาพคล่อง” ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

  • ภาพรวมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และแนวโน้มของธุรกิจ
  • เป้าหมายในการบริหารเงินสด และสภาพคล่องทางการเงิน
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียนหากบริหารไม่ดี จะส่งผลกระทบอย่างไร และธุรกิจต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าไร
  • สัญญาณต่างๆ ที่ต้องสังเกตุ, การตรวจสอบธุรกิจของตัวเองด้านสภาพคล่อง
  • นโยบายและประเภทของเงินทุนหมุนเวียน
  • วิเคราะห์​ และคำนวณ วงจรดำเนินงาน (Operating Cycle) และวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle)
  • การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget)
  • วิเคราะห์งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสด ได้แก่แหล่งที่มา และแหล่งใช้ไปของเงินสด

คุณเศรษฐพงศ์​ วิทยากรกำลังวิเคราะห์กรณีศึกษา และให้ผู้เข้าอบรมฝึกคำนวณและวิเคราะห์ตาม

วัฏจักรการแปลสภาพเงินสด เท่ากับ ระยะเวลาการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง + ระยะเวลาการเก็บเงินลูกหนี้การค้า – ระยะเวลาชำระเงินเจ้าหนี้การค้า

ผู้เข้าอบรมฝึกคำนวณวงจรเงินสด Cash Conversion Cycle เพื่อหาว่ากิจการต้องเตรียมเงินสดกี่วัน

ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ บริหารสภาพคล่อง และการดูงบการเงินต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อาจารย์ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ และมีมุกตลกสอดแทรก ทำให้การอบรมน่าสนใจ

คุณนฤสรณ์ ศรีโภคาศัยบริษัท ละงูค้าวัสดุ จำกัด
รู้การวิเคราะห์สถานะของบริษัทได้ละเอียดมากขึ้นจากงบการเงินของบริษัท
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้หยิบมาวิเคราะห์เลย โดยรวมประทับใจในเนื้อหา การยกตัวอย่าง และการนำเสนอของวิทยากร
ทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น

คุณนิ่มนวล มาภาพ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ)
เข้าใจวิธีการตรวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง วิธีการวิเคราะห์งบการเงินที่ไม่ยาก
และสิ่งที่ได้รับจากการสอนสามารถนำไปใช้ได้จริง และนำไปใช้ได้ทันที

คุณพลหาญ นพทีปกังกวาลบริษัท นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ พื้นที่ในการเปิดสาขา

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis