บริหารสภาพคล่อง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 SCG (เครือซีเมนต์ไทย) ได้จัดอบรมสัมมนาพิเศษเรื่อง บริหารสภาพคล่อง สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ให้กับตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ของ SCG ทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม SCG Retail and Service Academy อาคาร Cyber World รัชดา ชั้น41 โดยไว้วางใจในหลักสูตรของบริษัท จีโนซิส จำกัด และผู้บรรยาย เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เข้าอบรบเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้ทันที

รูปแบบการอบรมจะผสมผสานทฤษฏี ตัวอย่าง กรณีศึกษา และการทำกิจกรรมทั้งรายบุคคล และกลุ่มย่อย

เริ่มต้นด้วยกิจกรรมแนะนำตัวของตัวแทนจำหน่ายของ SCG โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมมาจากหลายภาคทั่วไทย มีผู้เข้าอบรม 46 ท่าน

หัวข้อหลักของ “บริหารสภาพคล่อง” ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

  • ภาพรวมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และแนวโน้มของธุรกิจ
  • เป้าหมายในการบริหารเงินสด และสภาพคล่องทางการเงิน
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียนหากบริหารไม่ดี จะส่งผลกระทบอย่างไร และธุรกิจต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าไร
  • สัญญาณต่างๆ ที่ต้องสังเกตุ, การตรวจสอบธุรกิจของตัวเองด้านสภาพคล่อง
  • นโยบายและประเภทของเงินทุนหมุนเวียน
  • วิเคราะห์​ และคำนวณ วงจรดำเนินงาน (Operating Cycle) และวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle)
  • การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget)
  • วิเคราะห์งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสด ได้แก่แหล่งที่มา และแหล่งใช้ไปของเงินสด

คุณเศรษฐพงศ์​ วิทยากรกำลังวิเคราะห์กรณีศึกษา และให้ผู้เข้าอบรมฝึกคำนวณและวิเคราะห์ตาม

วัฏจักรการแปลสภาพเงินสด เท่ากับ ระยะเวลาการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง + ระยะเวลาการเก็บเงินลูกหนี้การค้า – ระยะเวลาชำระเงินเจ้าหนี้การค้า

ผู้เข้าอบรมฝึกคำนวณวงจรเงินสด Cash Conversion Cycle เพื่อหาว่ากิจการต้องเตรียมเงินสดกี่วัน

ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ บริหารสภาพคล่อง และการดูงบการเงินต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อาจารย์ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ และมีมุกตลกสอดแทรก ทำให้การอบรมน่าสนใจ

คุณนฤสรณ์ ศรีโภคาศัยบริษัท ละงูค้าวัสดุ จำกัด
รู้การวิเคราะห์สถานะของบริษัทได้ละเอียดมากขึ้นจากงบการเงินของบริษัท
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้หยิบมาวิเคราะห์เลย โดยรวมประทับใจในเนื้อหา การยกตัวอย่าง และการนำเสนอของวิทยากร
ทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น

คุณนิ่มนวล มาภาพ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ)
เข้าใจวิธีการตรวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง วิธีการวิเคราะห์งบการเงินที่ไม่ยาก
และสิ่งที่ได้รับจากการสอนสามารถนำไปใช้ได้จริง และนำไปใช้ได้ทันที

คุณพลหาญ นพทีปกังกวาลบริษัท นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis