บริหารสภาพคล่อง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 SCG (เครือซีเมนต์ไทย) ได้จัดอบรมสัมมนาพิเศษเรื่อง บริหารสภาพคล่อง สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ให้กับตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ของ SCG ทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม SCG Retail and Service Academy อาคาร Cyber World รัชดา ชั้น41 โดยไว้วางใจในหลักสูตรของบริษัท จีโนซิส จำกัด และผู้บรรยาย เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เข้าอบรบเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้ทันที

รูปแบบการอบรมจะผสมผสานทฤษฏี ตัวอย่าง กรณีศึกษา และการทำกิจกรรมทั้งรายบุคคล และกลุ่มย่อย

เริ่มต้นด้วยกิจกรรมแนะนำตัวของตัวแทนจำหน่ายของ SCG โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมมาจากหลายภาคทั่วไทย มีผู้เข้าอบรม 46 ท่าน

หัวข้อหลักของ “บริหารสภาพคล่อง” ของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

  • ภาพรวมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และแนวโน้มของธุรกิจ
  • เป้าหมายในการบริหารเงินสด และสภาพคล่องทางการเงิน
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียนหากบริหารไม่ดี จะส่งผลกระทบอย่างไร และธุรกิจต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าไร
  • สัญญาณต่างๆ ที่ต้องสังเกตุ, การตรวจสอบธุรกิจของตัวเองด้านสภาพคล่อง
  • นโยบายและประเภทของเงินทุนหมุนเวียน
  • วิเคราะห์​ และคำนวณ วงจรดำเนินงาน (Operating Cycle) และวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle)
  • การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget)
  • วิเคราะห์งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสด ได้แก่แหล่งที่มา และแหล่งใช้ไปของเงินสด

คุณเศรษฐพงศ์​ วิทยากรกำลังวิเคราะห์กรณีศึกษา และให้ผู้เข้าอบรมฝึกคำนวณและวิเคราะห์ตาม

วัฏจักรการแปลสภาพเงินสด เท่ากับ ระยะเวลาการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง + ระยะเวลาการเก็บเงินลูกหนี้การค้า – ระยะเวลาชำระเงินเจ้าหนี้การค้า

ผู้เข้าอบรมฝึกคำนวณวงจรเงินสด Cash Conversion Cycle เพื่อหาว่ากิจการต้องเตรียมเงินสดกี่วัน

ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ บริหารสภาพคล่อง และการดูงบการเงินต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อาจารย์ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ และมีมุกตลกสอดแทรก ทำให้การอบรมน่าสนใจ

คุณนฤสรณ์ ศรีโภคาศัยบริษัท ละงูค้าวัสดุ จำกัด
รู้การวิเคราะห์สถานะของบริษัทได้ละเอียดมากขึ้นจากงบการเงินของบริษัท
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้หยิบมาวิเคราะห์เลย โดยรวมประทับใจในเนื้อหา การยกตัวอย่าง และการนำเสนอของวิทยากร
ทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น

คุณนิ่มนวล มาภาพ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ)
เข้าใจวิธีการตรวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง วิธีการวิเคราะห์งบการเงินที่ไม่ยาก
และสิ่งที่ได้รับจากการสอนสามารถนำไปใช้ได้จริง และนำไปใช้ได้ทันที

คุณพลหาญ นพทีปกังกวาลบริษัท นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

[elfsight_social_share_buttons id="1"]

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
Franchise Territory

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
คำถาม ก่อนขยายแฟรนไชส์

คำถามที่ต้องตอบ ก่อนขยายระบบแฟรนไชส์

ธุรกิจจะขยายแฟรนไชส์ ต้องดูความพร้อมก่อนเพื่อสามารถสนับสนุนการทำงานของแฟรนไชส์ซี ให้สามารถทำธุรกิจได้ตามมาตรฐานและเติบโตได้ตามคาดหวัง ดังนั้น จงตอบคำถามเหล่านี้ ก่อนขยายแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส บริษัทที่ปรึกษา ทางธุรกิจ ทั้งวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis