ไทย

Eng

สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์รุ่นที่ 16

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดโครงการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 มุ่งหวังให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีมาตรฐาน โดยจัดอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ และบ่มเพาะธุรกิจเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ SME ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 130 คน หรือประมาณ 60 กิจการ

ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ รุ่นที่ 16 (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ และผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรในโครงการฯ ตั้งแต่รุ่นที่ 14 ปีพ.ศ. 2554 จนถึงรุ่นปัจจุบัน

ซึ่งกิจกรรมในวันแรกของโครงการ (18 ธันวาคม 2556) เริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม และปรับทัศนคติก่อนเข้าสู่การอบรมและทำงานร่วมกัน โดยโครงการนี้จะมีชั่วโมงการอบรมมากกว่า 200 ชั่วโมง

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และปรับทัศนคติ โดยอาจารย์พัฒนพล

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กำลังบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแฟรนไชส์ (Introduction to Franchising)

ในช่วงบ่าย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ (Introduction to Franchising) โดยมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้

  • ความหมายของแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซี สัญญาแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติการ
  • ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของการทำธุรกิจแฟรนไชส์
  • แบบประเมินตนเอง เพื่อดูความพร้อมของธุรกิจในการสร้างระบบแฟรนไชส์
  • ความแตกต่างระหว่างแฟรนไชส์ และไลเซนส์ หรือลิขสิทธ์ และธุรกิจเครือข่ายอื่นๆ
  • ประวัติความเป็นมาของแฟรนไชส์ ในโลก และในประเทศไทย
  • ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
  • โอกาสของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย และขยายไปต่างประเทศ
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ พื้นที่ในการเปิดสาขา

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
คำถามก่อนขยาย แฟรนไชส์

คำถามที่ต้องตอบก่อน ขยายแฟรนไชส์

ธุรกิจจะขยายแฟรนไชส์ ต้องดูความพร้อมก่อนเพื่อสามารถสนับสนุนการทำงานของแฟรนไชส์ซี ให้สามารถทำธุรกิจได้ตามมาตรฐานและเติบโตได้ตามคาดหวัง ดังนั้น จงตอบคำถามเหล่านี้ ก่อนขยายแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส บริษัทที่ปรึกษา ทางธุรกิจ ทั้งวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis