สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์รุ่นที่ 16

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดโครงการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 มุ่งหวังให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีมาตรฐาน โดยจัดอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ และบ่มเพาะธุรกิจเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ SME ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 130 คน หรือประมาณ 60 กิจการ

ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ รุ่นที่ 16 (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ และผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรในโครงการฯ ตั้งแต่รุ่นที่ 14 ปีพ.ศ. 2554 จนถึงรุ่นปัจจุบัน

ซึ่งกิจกรรมในวันแรกของโครงการ (18 ธันวาคม 2556) เริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม และปรับทัศนคติก่อนเข้าสู่การอบรมและทำงานร่วมกัน โดยโครงการนี้จะมีชั่วโมงการอบรมมากกว่า 200 ชั่วโมง

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และปรับทัศนคติ โดยอาจารย์พัฒนพล

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กำลังบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแฟรนไชส์ (Introduction to Franchising)

ในช่วงบ่าย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ (Introduction to Franchising) โดยมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้

  • ความหมายของแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซี สัญญาแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติการ
  • ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของการทำธุรกิจแฟรนไชส์
  • แบบประเมินตนเอง เพื่อดูความพร้อมของธุรกิจในการสร้างระบบแฟรนไชส์
  • ความแตกต่างระหว่างแฟรนไชส์ และไลเซนส์ หรือลิขสิทธ์ และธุรกิจเครือข่ายอื่นๆ
  • ประวัติความเป็นมาของแฟรนไชส์ ในโลก และในประเทศไทย
  • ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
  • โอกาสของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย และขยายไปต่างประเทศ
จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis