สัมมนาการพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์


by gnosis_admin Post at 03/04/2018 in Thailand

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ จัดสัมมนา การพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 7 และวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เชิญ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด และผู้ตรวจวินิจฉัยมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง

  • การบริหารการลงทุน และการสร้างธุรกิจต้นแบบในธุรกิจแฟรนไชส์

  • ความสำคัญและการคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

ภาพผู้เข้าอบรมพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานแฟรนไชส์

ผู้เข้าอบรมคือ ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ประจำปี 2557 จำนวนกว่า 80 กิจการ

ตัวอย่างหัวข้อในการสัมมนาดังนี้

  • ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ ได้แก่ มีแบรนด์ที่แข็งแรง รูปแบบธุรกิจที่โดดเด่นและยั่งยืน ธุรกิจที่ลอกเลียนได้ยาก ระบบธุรกิจที่ควบคุมได้ง่าย มีแผนกลยุทธ์ในการบริหารสาขา

  • การสร้างรูปแบบธุรกิจ และวิเคราะห์การลงทุน

  • การพัฒนาโครงสร้างธุรกิจแฟรนไชส์

  • การคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ค่ารอยัลตี้ ค่าการตลาด

ความสัมพันธ์ที่ดีของแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี อยู่ที่ความชัดเจนและโปร่งใสในทุกแง่มุมของการทำธุรกิจร่วมกัน การคำนวณค่าธรรมเนียมจำเป็นต้องมีข้อมูลและแสดงที่มาที่ไปของการคำนวณเพื่อสร้างความเชื่อใจร่วมกัน