สัมมนา “การจัดการธุรกิจด้วยข้อมูลที่ใช่” ที่ UTCC

การบริหารธุรกิจในยุคข่าวสารข้อมูล (Information Age) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกและจัดสรรข้อมูลให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสถิติต่างๆ ในการตั้งสมมติฐานจัดทำงบประมาณทางการเงิน และด้วยข้อมูลที่มีมากมายผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่นำมาจัดการธุรกิจจะเป็นข้อมูลที่ใช่

ปัจจัยอันดับต้นๆ ในการเลือกใช้ข้อมูลคือ ต้องเข้าใจเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในงานที่ต้องการอย่างชัดเจน และกำหนดเวลาการประมวลข้อมูลด้วยความรอบคอบ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ข้อมูลมีความสดใหม่หรือปรับปรุงอยู่สม่ำเสมอ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2553 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญจากสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง”การจัดการธุรกิจด้วยข้อมูลที่ใช่” (Managing Business with the right information) โดยมีอาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วมฟังประมาณ 10 ท่าน

ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มบรรยาย

วิทยากรคุณเศรษฐพงศ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) และอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณเศรษฐพงศ์ได้ยกตัวอย่างการจัดการข้อมูลในงานบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบริหารธุรกิจ เช่นการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจในการดำเนินงาน (Financial Analysis) ต้องเลือกใช้ข้อมูลตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินให้เหมาะกับประเภทของธุรกิจ นอกจากนี้คุณเศรษฐพงศ์ ได้ยกตัวอย่างการใช้ข้อมูลในแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) ของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และสุดท้ายได้นำเสนอแนวทางการประเมินมูลค่ากิจการ (Business Valuation) จะต้องพิจารณาข้อมูลอะไรบ้างมาประกอบการคำนวณมูลค่าทางการตลาดที่ยินยอมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย (Fair Market Value)

เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ พื้นที่ในการเปิดสาขา

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis