หลักการวิเคราะห์และบริหาร ลูกหนี้การค้า

SCG (เครือซีเมนต์ไทย) วางเป้าหมายยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปีหน้า (พ.ศ.2558) ซึ่งการสร้างความพร้อมให้กับตัวแทนจำหน่ายของ SCG เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแรง ดังนั้น SCG ได้จัดการอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย โดยร่วมมือกับบริษัท จีโนซิส จำกัด นำโดยคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินธุรกิจ ออกแบบหลักสูตรด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ การบริหารสภาพคล่อง และหลักการวิเคราะห์บริหาร ลูกหนี้การค้า

ซึ่งหลักสูตรการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ได้จัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 และต่อเนื่องด้วยหลักการวิเคราะห์และบริหาร ลูกหนี้การค้า ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถวิเคราะห์ลูกค้า ก่อนการให้สินเชื่อทางการค้า และสามารถติดตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ได้

 

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กำลังบรรยายนโยบายการให้สินเชื่อทางการค้า และการคำนวณส่วนลดทางการค้า

หัวข้อในการอบรม ประกอบด้วย

 • ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
 • ประเภทของ ลูกหนี้การค้า ของธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
 • การบริหาร ลูกหนี้การค้า
 • นโยบายการให้สินเชื่อทางการค้า การคำนวนส่วนลดทางการค้า
 • หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ เช่นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่นวิเคราะห์งบการเงิน
 • ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และปัจจัยพื้นฐานในการวัดความเสี่ยงก่อนพิจารณาสินเชื่อ
 • การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ แหล่งที่มาของข้อมูล
 • ทำความรู้จักกับเครดิตบูโร และอ่านรายงานเครดิตบูโร
 • การอ่าน Bank Statement
 • เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกหนี้ หรือการจับพิรุธต่างๆ ระหว่างการเก็บข้อมูล
 • ติดตามดูสัญญาณเตือนภัยกับหนี้เสีย และแนวทางป้องกัน
 • การวิเคราะห์โครงการเพื่อการให้สินเชื่อ

รูปแบบการอบรมคือ บรรยาย ทำกิจกรรม และแบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา

 

ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ การให้สินเชื่อโครงการประเภทต่างๆ เช่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

 

วิทยากรกำลังแนะนำกิจกรรมเทคนิคการเจรจาต่อรอง และวิธีการสังเกตภาษาร่างกาย เพื่อจับพิรุธในการสืบหาข้อมูลจาก ลูกหนี้การค้า

ความประทับและสิ่งที่ได้รับจากการอบรม โดยผู้เข้าอบรม

สามารถฉุกคิด และต้องรีบกลับไปดูธุรกิจ และ Focus เรื่องลูกหนี้ และสินเชื่อ และสิ่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องบัญชีและสินเชื่อ เนื้อหาการอบรมสามารถเอาไปปรับใช้ในร้านได้เลย

 

คุณวัชรินทร์ สิริจิตราภรณ์ บริษัท ตั้งหง่วงเซ้ง เชียงใหม่ จำกัด
ได้รับความรู้ในการดำเนินงาน และหลักการของงบการเงิน ได้รู้สัญญาณเตือนความเสี่ยงด้านขาดสภาพคล่อง
วิทยากรได้ให้ความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้มากมาย เช่น การตรวจเครดิตบูโร การตรวจข้อมูลลูกหนี้จากกรมบังคับคดี เป็นต้น

คุณแสงจันทร์ โยธะชัยบริษัท ธีรภาดา โฮมมาร์ทแม็กซ์ จำกัด
ทำให้ต้องไปกวดขันพนักงานบัญชีในการทำงานเพิ่มขึ้นจากที่อาจารย์ได้สอนสูตรต่างๆ
และช่วยให้ดูข้อมูลของบริษัทตนเองได้เร็วขึ้น อาจารย์เศรษฐพงศ์​เป็นกันเอง และมีข้อมูลเยอะ

คุณพัชรา บุญเมืองบริษัท สหสินไทยค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด
วิทยากรเป็นกันเอง แนะนำ แนะแนวเกี่ยวกับข้อมูลให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
คุณสมพร พันทวีหจก.สินค้าซีเมนต์ไทย

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis