หลักการวิเคราะห์และบริหาร ลูกหนี้การค้า

SCG (เครือซีเมนต์ไทย) วางเป้าหมายยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปีหน้า (พ.ศ.2558) ซึ่งการสร้างความพร้อมให้กับตัวแทนจำหน่ายของ SCG เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแรง ดังนั้น SCG ได้จัดการอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย โดยร่วมมือกับบริษัท จีโนซิส จำกัด นำโดยคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินธุรกิจ ออกแบบหลักสูตรด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ การบริหารสภาพคล่อง และหลักการวิเคราะห์บริหาร ลูกหนี้การค้า

ซึ่งหลักสูตรการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ได้จัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 และต่อเนื่องด้วยหลักการวิเคราะห์และบริหาร ลูกหนี้การค้า ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถวิเคราะห์ลูกค้า ก่อนการให้สินเชื่อทางการค้า และสามารถติดตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ได้

 

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กำลังบรรยายนโยบายการให้สินเชื่อทางการค้า และการคำนวณส่วนลดทางการค้า

หัวข้อในการอบรม ประกอบด้วย

 • ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
 • ประเภทของ ลูกหนี้การค้า ของธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
 • การบริหาร ลูกหนี้การค้า
 • นโยบายการให้สินเชื่อทางการค้า การคำนวนส่วนลดทางการค้า
 • หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ เช่นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่นวิเคราะห์งบการเงิน
 • ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และปัจจัยพื้นฐานในการวัดความเสี่ยงก่อนพิจารณาสินเชื่อ
 • การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ แหล่งที่มาของข้อมูล
 • ทำความรู้จักกับเครดิตบูโร และอ่านรายงานเครดิตบูโร
 • การอ่าน Bank Statement
 • เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกหนี้ หรือการจับพิรุธต่างๆ ระหว่างการเก็บข้อมูล
 • ติดตามดูสัญญาณเตือนภัยกับหนี้เสีย และแนวทางป้องกัน
 • การวิเคราะห์โครงการเพื่อการให้สินเชื่อ

รูปแบบการอบรมคือ บรรยาย ทำกิจกรรม และแบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา

 

ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ การให้สินเชื่อโครงการประเภทต่างๆ เช่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

 

วิทยากรกำลังแนะนำกิจกรรมเทคนิคการเจรจาต่อรอง และวิธีการสังเกตภาษาร่างกาย เพื่อจับพิรุธในการสืบหาข้อมูลจาก ลูกหนี้การค้า

ความประทับและสิ่งที่ได้รับจากการอบรม โดยผู้เข้าอบรม

สามารถฉุกคิด และต้องรีบกลับไปดูธุรกิจ และ Focus เรื่องลูกหนี้ และสินเชื่อ และสิ่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องบัญชีและสินเชื่อ เนื้อหาการอบรมสามารถเอาไปปรับใช้ในร้านได้เลย

 

คุณวัชรินทร์ สิริจิตราภรณ์ บริษัท ตั้งหง่วงเซ้ง เชียงใหม่ จำกัด
ได้รับความรู้ในการดำเนินงาน และหลักการของงบการเงิน ได้รู้สัญญาณเตือนความเสี่ยงด้านขาดสภาพคล่อง
วิทยากรได้ให้ความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้มากมาย เช่น การตรวจเครดิตบูโร การตรวจข้อมูลลูกหนี้จากกรมบังคับคดี เป็นต้น

คุณแสงจันทร์ โยธะชัยบริษัท ธีรภาดา โฮมมาร์ทแม็กซ์ จำกัด
ทำให้ต้องไปกวดขันพนักงานบัญชีในการทำงานเพิ่มขึ้นจากที่อาจารย์ได้สอนสูตรต่างๆ
และช่วยให้ดูข้อมูลของบริษัทตนเองได้เร็วขึ้น อาจารย์เศรษฐพงศ์​เป็นกันเอง และมีข้อมูลเยอะ

คุณพัชรา บุญเมืองบริษัท สหสินไทยค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด
วิทยากรเป็นกันเอง แนะนำ แนะแนวเกี่ยวกับข้อมูลให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
คุณสมพร พันทวีหจก.สินค้าซีเมนต์ไทย

เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ พื้นที่ในการเปิดสาขา

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis