หลักสูตรวิเคราะห์สินเชื่อ ณ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ขอขอบคุณ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และ V.Win Academy ที่ไว้วางใจในหลักสูตรวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis Workshop) ของบริษัท จีโนซิส จำกัด ทั้งนี้หลักสูตรนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ให้กับทีมสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำนวน 35 ท่าน โดยมีคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด เป็นวิทยากร

ซึ่งแนวการอบรมจะผสมผสานทฤษฎี แนวทางปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจริงของวิทยากรและผู้เข้าอบรม

บรรยากาศการเรียนในหลักสูตรวิเคราะห์สินเชื่อ สนุกและได้รับความรู้เสริมการทำงานได้จริง

ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกวิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษาที่แตกต่างกัน

โดยมีหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้

1. หลักการให้สินเชื่อที่ดี (The Principles of Good Lending)

 • Safety of Loan
 • Suitability of Loan Purpose
 • Profitability of Loan

2. หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis)

 • การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่ 6’Cs (Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition, Confidence/Common Sense)
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ งบการเงิน, การอ่าน Bank Statement

3. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) และปัจจัยพื้นฐานในการวัดความเสี่ยงก่อนพิจารณาสินเชื่อ

4. การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ

 • ลักษณะที่สำคัญของข้อมูลสินเชื่อ และการจำแนกข้อมูล
 • แหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ คำขอสินเชื่อ การสัมภาษณ์ การเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน    งบการเงิน แฟ้มบันทึกเกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ    วงการค้า คำยืนยันจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ ข้อมูลทางราชการ ฯลฯ
 • การรวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาสินเชื่อ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 6 C’s เช่น Capacity ความสามารถในการชำระหนี้ ได้แก่ ดูสลิปเงินเดือนประจำในปัจจุบัน อ่าน Bank Statement
 • ทำความรู้จักกับเครดิตบูโร และอ่านรายงานเครดิตบูโร
 • เทคนิคการจับพิรุธ และการสังเกตระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์

5. การวิเคราะห์โครงการเพื่อการให้สินเชื่อ

 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 • วิเคราะห์จากรายงานทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน

6. การสอบทานสินเชื่อ และติดตามดูสัญญาณเตือนภัยกับหนี้เสีย และแนวทางป้องกัน

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis