หลักสูตรวิเคราะห์สินเชื่อ ณ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ขอขอบคุณ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และ V.Win Academy ที่ไว้วางใจในหลักสูตรวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis Workshop) ของบริษัท จีโนซิส จำกัด ทั้งนี้หลักสูตรนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ให้กับทีมสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำนวน 35 ท่าน โดยมีคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด เป็นวิทยากร

ซึ่งแนวการอบรมจะผสมผสานทฤษฎี แนวทางปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจริงของวิทยากรและผู้เข้าอบรม

บรรยากาศการเรียนในหลักสูตรวิเคราะห์สินเชื่อ สนุกและได้รับความรู้เสริมการทำงานได้จริง

ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกวิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษาที่แตกต่างกัน

โดยมีหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้

1. หลักการให้สินเชื่อที่ดี (The Principles of Good Lending)

 • Safety of Loan
 • Suitability of Loan Purpose
 • Profitability of Loan

2. หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis)

 • การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่ 6’Cs (Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition, Confidence/Common Sense)
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ งบการเงิน, การอ่าน Bank Statement

3. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) และปัจจัยพื้นฐานในการวัดความเสี่ยงก่อนพิจารณาสินเชื่อ

4. การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ

 • ลักษณะที่สำคัญของข้อมูลสินเชื่อ และการจำแนกข้อมูล
 • แหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ คำขอสินเชื่อ การสัมภาษณ์ การเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน    งบการเงิน แฟ้มบันทึกเกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ    วงการค้า คำยืนยันจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ ข้อมูลทางราชการ ฯลฯ
 • การรวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาสินเชื่อ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 6 C’s เช่น Capacity ความสามารถในการชำระหนี้ ได้แก่ ดูสลิปเงินเดือนประจำในปัจจุบัน อ่าน Bank Statement
 • ทำความรู้จักกับเครดิตบูโร และอ่านรายงานเครดิตบูโร
 • เทคนิคการจับพิรุธ และการสังเกตระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์

5. การวิเคราะห์โครงการเพื่อการให้สินเชื่อ

 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 • วิเคราะห์จากรายงานทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน

6. การสอบทานสินเชื่อ และติดตามดูสัญญาณเตือนภัยกับหนี้เสีย และแนวทางป้องกัน

เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ พื้นที่ในการเปิดสาขา

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis