หลักสูตร คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ

คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากว่าหลายคนไม่กล้าและไม่เสี่ยงที่จะทำ การคุ้นเคยกับปัญหาเดิมๆ จะรู้สึกปลอดภัยกว่าต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ความคิดจึงจำกัดอยู่ในกรอบที่สามารถเอาตัวรอดได้ และแน่นอน..ได้กำจัดโอกาสที่ดีกว่าเข้ามาด้วยเช่นกัน

ผู้นำขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์กรจะต้องเข้าใจและเปิดโอกาสให้คนในองค์กร คิดนอกกฎ และ ทำนอกกรอบ เช่นการระดมสมอง การคิดสร้างสรรค์ และนำไอเดียมาลงมือปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ ” คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำ” รุ่นที่ 6 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ระดับผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย จำนวน 30 คน

การทำงานร่วมกับคนอื่น ต้องเร่ิมตั้งแต่นำตัวเองออกจากกรอบ จึงจะนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันได้

จะออกจากกล่องหรือกรอบ ต้องรู้ก่อนว่าคุณอยู่กล่องอะไร

วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ ได้แก่

 • เพื่อให้ผู้อบรมมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • เพื่อให้ผู้อบรมคิดปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้งานก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่
 • เพื่อให้ผู้อบรมคิดแก้ไขปัญหาได้เร็วและตรงจุดทั้งในเรื่องการทำงานและการประสานงานกับผู้อื่นหรือระหว่างหน่วยงานอื่น
 • เพื่อให้ผู้อบรมคิดแผนงานและกลยุทธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายขององค์กรได้

ตัวอย่างเนื้อหา คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ

 • อะไรคือกรอบหรือกล่อง และกระบวนทัศน์ Paradigm
 • การคิดนอกกรอบ Think outside the Box
 • ตัวอย่างของกล่องที่คนส่วนใหญ่มี เช่น กล่องแห่งความเหนือกกว่า กล่องแห่งภาพลักษณ์ เป็นต้น
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลง และการออกจากกรอบเดิมๆ
 • คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ กับความคิดสร้างสรรค์
 • ลักษณะนิสัยของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
 • ออกจากความเคยชิน
 • ที่มาของไอเดีย และการพัฒนาไอเดีย
 • การคิดสร้างสรรค์ร่วมกับคนอื่น
 • การระดมสมอง Brainstorming
 • นำไอเดียไปสู่การปฏิบัติ
 • พีระมิดแห่งการทำงานร่วมกับคนอื่น เป็นต้น

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ ติดต่อได้ที่ contact@gnosisadvisory.com

บทความที่ใกล้เคียงกับบทความนี้คือ VDO การคิดนอกกรอบ

[elfsight_social_share_buttons id="1"]

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
Franchise Territory

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
คำถาม ก่อนขยายแฟรนไชส์

คำถามที่ต้องตอบ ก่อนขยายระบบแฟรนไชส์

ธุรกิจจะขยายแฟรนไชส์ ต้องดูความพร้อมก่อนเพื่อสามารถสนับสนุนการทำงานของแฟรนไชส์ซี ให้สามารถทำธุรกิจได้ตามมาตรฐานและเติบโตได้ตามคาดหวัง ดังนั้น จงตอบคำถามเหล่านี้ ก่อนขยายแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส บริษัทที่ปรึกษา ทางธุรกิจ ทั้งวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis