หลักสูตร คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ

คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากว่าหลายคนไม่กล้าและไม่เสี่ยงที่จะทำ การคุ้นเคยกับปัญหาเดิมๆ จะรู้สึกปลอดภัยกว่าต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ความคิดจึงจำกัดอยู่ในกรอบที่สามารถเอาตัวรอดได้ และแน่นอน..ได้กำจัดโอกาสที่ดีกว่าเข้ามาด้วยเช่นกัน

ผู้นำขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์กรจะต้องเข้าใจและเปิดโอกาสให้คนในองค์กร คิดนอกกฎ และ ทำนอกกรอบ เช่นการระดมสมอง การคิดสร้างสรรค์ และนำไอเดียมาลงมือปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ ” คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำ” รุ่นที่ 6 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ระดับผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย จำนวน 30 คน

การทำงานร่วมกับคนอื่น ต้องเร่ิมตั้งแต่นำตัวเองออกจากกรอบ จึงจะนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันได้

จะออกจากกล่องหรือกรอบ ต้องรู้ก่อนว่าคุณอยู่กล่องอะไร

วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ ได้แก่

 • เพื่อให้ผู้อบรมมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • เพื่อให้ผู้อบรมคิดปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้งานก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่
 • เพื่อให้ผู้อบรมคิดแก้ไขปัญหาได้เร็วและตรงจุดทั้งในเรื่องการทำงานและการประสานงานกับผู้อื่นหรือระหว่างหน่วยงานอื่น
 • เพื่อให้ผู้อบรมคิดแผนงานและกลยุทธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายขององค์กรได้

ตัวอย่างเนื้อหา คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ

 • อะไรคือกรอบหรือกล่อง และกระบวนทัศน์ Paradigm
 • การคิดนอกกรอบ Think outside the Box
 • ตัวอย่างของกล่องที่คนส่วนใหญ่มี เช่น กล่องแห่งความเหนือกกว่า กล่องแห่งภาพลักษณ์ เป็นต้น
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลง และการออกจากกรอบเดิมๆ
 • คิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ กับความคิดสร้างสรรค์
 • ลักษณะนิสัยของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
 • ออกจากความเคยชิน
 • ที่มาของไอเดีย และการพัฒนาไอเดีย
 • การคิดสร้างสรรค์ร่วมกับคนอื่น
 • การระดมสมอง Brainstorming
 • นำไอเดียไปสู่การปฏิบัติ
 • พีระมิดแห่งการทำงานร่วมกับคนอื่น เป็นต้น

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ ติดต่อได้ที่ contact@gnosisadvisory.com

บทความที่ใกล้เคียงกับบทความนี้คือ VDO การคิดนอกกรอบ

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis