หลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล

หลักสูตร “วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล” Credit Analysis Workshop : Personal Loan

บริษัท จีโนซิส จำกัด “Gnosis” ขอขอบคุณ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด “Summit Capital” ที่ไว้ใจให้ Gnosis จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของทีมสินเชื่อ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้า กฎระเบียบ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมากระทบกับการทำงาน และเตรียมความพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในอนาคตของธุรกิจสินเชื่อ

หลักการวิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล จะให้ความสำคัญกับการพิจารณา ความเต็มใจในการชำระหนี้ (Willingness to Pay) และความสามารถในการชำระหนี้ (Ability to Pay) ของผู้ขอสินเชื่อ โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ ที่รวบรวมจากผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งผู้วิเคราะห์สินเชื่อจะต้องอาศัยประสบการณ์ และทักษะต่างๆ เช่นความสามารถอ่านภาษาร่างกาย (Body Language) ในขณะสัมภาษณ์กับผู้ขอสินเชื่อ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลสำคัญ อ่านรายงานทางการเงิน การเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) เครดิตบูโร (Credit Bureau) เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้ฝึกการวิเคราะห์สินเชื่อ และการนำเสนอความคิดเห็น

หัวข้อหลักในการอบรม วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล

  • หลักการให้สินเชื่อที่ดี (The Principal of Good Lending)
  • กระบวนการสินเชื่อ
  • ส่วนประกอบของนโยบายการให้สินเชื่อ
  • สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
  • หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis Principal)
  • ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) และการจัดการความเสี่ยง
  • การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเสนอขออนุมัติ (Data mining and approval)
  • การสอบทานสินเชื่อ และติดตามดูสัญญาณเตือนภัยกับหนี้สิน และแนวทางป้องกัน (Credit Monitor, Warning Signs and Protections) เช่นสัญญาณแห่งการโกหกหลอกลวง สัญญาณอันตรายที่แสดงว่าหนี้มีปัญหา

ผู้บรรยายคือ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ และการบริหารการเงิน มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสินเชื่อในสถาบันการเงิน และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

จำนวนผู้เข้าอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 จำนวน 38 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 จำนวน 35 คน

ความประทับใจ และสิ่งที่ได้รับจากการเรียน

หนึ่งในผู้เข้าอบรม หลักสูตร วิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560

https://www.youtube.com/watch?v=oFq4PiXMBAUhttps://www.youtube.com/watch?v=zpumI4sHvhQ

“ ได้ประโยชน์จากการหาข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลลูกค้าอย่างเช่น ลักษณะการจับโกหก

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ได้รับความรู้จากวิทยากร ที่บอกว่า ต่อไปเราจะมีการพัฒนาระบบอะไรบ้าง

กับการ Pay ต่างๆ ……อันนี้เป็นความรู้ของเครดิต ที่เราต้องเตรียมตัวสำหรับอนาคต มากๆ

………เรื่องของ FIN Tech หรือ Financial Technology จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น….

ถ้าไม่เข้ามา(เรียน)… จริงๆ วันนี้ก็คือ อย่างเรื่องๆ แบบนี้ รู้สึกว่าเรื่องนี้เรารู้น้อย เราต้องกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น

เพื่อรองรับกับอนาคต กับการทำงานของเรา”

เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ พื้นที่ในการเปิดสาขา

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis