เริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างไรให้สำเร็จ (บรรยายพิเศษ)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดงานบรรยายพิเศษเรื่อง “Smart Start Up Your Business Working Life” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเชิญคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัย และได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) รวมทั้งเคล็ดลับการเริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

จุดประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อจุดประกายความตั้งใจ และแนวคิดการเริ่มต้นชีวิตการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ นอกจากนี้ทีมฝ่ายจัดหาบุคลากร ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ได้มารับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในธนาคารหลายตำแหน่ง

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและรับฟังประสบการณ์ของผู้บรรยาย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่สี่ มาจากหลายคณะ เตรียมความพร้อมเริ่มต้นชีวิตการทำงาน

หนึ่งในเคล็ดลับการเริ่มต้นธุรกิจที่คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ แนะนำนักศึกษาคือ การตั้งเป้าหมายชีวิตการทำงานให้ตั้งไว้สูง และท้าทายความสามารถ และหา “ไอดอล” หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในงานที่เราต้องการเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา และปรับมาใช้กับตัวเอง

“ตั้งมาตรฐานให้สูงไว้ อย่าพอใจแค่พื้นๆ”

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ผู้บรรยายพิเศษ ถ่ายรูปร่วมกับทีมงานจากธนาคารกรุงเทพ

คุณเศรษฐพงศ์ เล่าให้ฟังว่า ความสำเร็จในชีวิตการทำงานทุกวันนี้ เริ่มต้นจากการทำงานในสถานประกอบการที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในการพัฒนาตนเอง ความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งแข่งขันกันทำงานให้ได้ผลงาน ล้วนแล้วสร้างให้เรามีอาวุธติดตัวเพื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในอนาคตได้  “ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณเศรษฐพงศ์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจช่วยเหลือธุรกิจหลากหลายให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจได้”

ขอขอบคุณคุณนพเกล้า กิจปานนท์ Vice President ผู้จัดการภาค สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง และคุณปตุพร บาลเย็น Assisitant Vice President Recruitment and Selection ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จัดงานบรรยายพิเศษในครั้งนี้

ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างผู้บรรยายจากบริษัท จีโนซิส จำกัด และธนาคารกรุงเทพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ พื้นที่ในการเปิดสาขา

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis