เริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างไรให้สำเร็จ (บรรยายพิเศษ)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดงานบรรยายพิเศษเรื่อง “Smart Start Up Your Business Working Life” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเชิญคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัย และได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) รวมทั้งเคล็ดลับการเริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

จุดประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อจุดประกายความตั้งใจ และแนวคิดการเริ่มต้นชีวิตการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ นอกจากนี้ทีมฝ่ายจัดหาบุคลากร ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ได้มารับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในธนาคารหลายตำแหน่ง

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและรับฟังประสบการณ์ของผู้บรรยาย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่สี่ มาจากหลายคณะ เตรียมความพร้อมเริ่มต้นชีวิตการทำงาน

หนึ่งในเคล็ดลับการเริ่มต้นธุรกิจที่คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ แนะนำนักศึกษาคือ การตั้งเป้าหมายชีวิตการทำงานให้ตั้งไว้สูง และท้าทายความสามารถ และหา “ไอดอล” หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในงานที่เราต้องการเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา และปรับมาใช้กับตัวเอง

“ตั้งมาตรฐานให้สูงไว้ อย่าพอใจแค่พื้นๆ”

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ผู้บรรยายพิเศษ ถ่ายรูปร่วมกับทีมงานจากธนาคารกรุงเทพ

คุณเศรษฐพงศ์ เล่าให้ฟังว่า ความสำเร็จในชีวิตการทำงานทุกวันนี้ เริ่มต้นจากการทำงานในสถานประกอบการที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในการพัฒนาตนเอง ความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งแข่งขันกันทำงานให้ได้ผลงาน ล้วนแล้วสร้างให้เรามีอาวุธติดตัวเพื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในอนาคตได้  “ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณเศรษฐพงศ์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจช่วยเหลือธุรกิจหลากหลายให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจได้”

ขอขอบคุณคุณนพเกล้า กิจปานนท์ Vice President ผู้จัดการภาค สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง และคุณปตุพร บาลเย็น Assisitant Vice President Recruitment and Selection ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จัดงานบรรยายพิเศษในครั้งนี้

ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างผู้บรรยายจากบริษัท จีโนซิส จำกัด และธนาคารกรุงเทพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis