เริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างไรให้สำเร็จ (บรรยายพิเศษ)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดงานบรรยายพิเศษเรื่อง “Smart Start Up Your Business Working Life” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเชิญคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัย และได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) รวมทั้งเคล็ดลับการเริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

จุดประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อจุดประกายความตั้งใจ และแนวคิดการเริ่มต้นชีวิตการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ นอกจากนี้ทีมฝ่ายจัดหาบุคลากร ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ได้มารับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในธนาคารหลายตำแหน่ง

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและรับฟังประสบการณ์ของผู้บรรยาย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่สี่ มาจากหลายคณะ เตรียมความพร้อมเริ่มต้นชีวิตการทำงาน

หนึ่งในเคล็ดลับการเริ่มต้นธุรกิจที่คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ แนะนำนักศึกษาคือ การตั้งเป้าหมายชีวิตการทำงานให้ตั้งไว้สูง และท้าทายความสามารถ และหา “ไอดอล” หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในงานที่เราต้องการเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา และปรับมาใช้กับตัวเอง

“ตั้งมาตรฐานให้สูงไว้ อย่าพอใจแค่พื้นๆ”

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ผู้บรรยายพิเศษ ถ่ายรูปร่วมกับทีมงานจากธนาคารกรุงเทพ

คุณเศรษฐพงศ์ เล่าให้ฟังว่า ความสำเร็จในชีวิตการทำงานทุกวันนี้ เริ่มต้นจากการทำงานในสถานประกอบการที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในการพัฒนาตนเอง ความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งแข่งขันกันทำงานให้ได้ผลงาน ล้วนแล้วสร้างให้เรามีอาวุธติดตัวเพื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในอนาคตได้  “ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณเศรษฐพงศ์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจช่วยเหลือธุรกิจหลากหลายให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจได้”

ขอขอบคุณคุณนพเกล้า กิจปานนท์ Vice President ผู้จัดการภาค สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง และคุณปตุพร บาลเย็น Assisitant Vice President Recruitment and Selection ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จัดงานบรรยายพิเศษในครั้งนี้

ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างผู้บรรยายจากบริษัท จีโนซิส จำกัด และธนาคารกรุงเทพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริหารการเงินร้านอาหาร

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »
แนวโน้ม แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »
เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis