แผนธุรกิจของ Thai Gas โดย Gnosis ได้รับอนุมัติสินเชื่อ


by gnosis_admin Post at 17/03/2018 in Thailand

ทีมทำงานบริษัท จีโนซิส จำกัด ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่แผนธุรกิจของบริษัทได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 วงเงินสินเชื่อนี้จะนำไปประกอบการขอใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัดจะดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตเลียมเหลว หรือ ก๊าซ LPG ให้แก่ภาคครัวเรือน ภาคยานยนต์ และภาคอุตสาหกรรม บริษัทประกอบด้วยทีมบริหารงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก๊าซ LPG  และแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

Testimonials to GNOSIS by Thai Gas Corp.

“Thai Gas Corp. is a newly established LPG supply and distribution company in Thailand. When we decided to start up the business, we knew exactly how important the well planned financial strategy is to the success and growth of our business.

During the early phase of our establishment, we set our sight to search for a dynamic, progressive and honest financial advisor with whom we can work cooperatively and effectively. Gnosis Advisory emerges as an outstanding candidate and indeed, during the course of consultation, has surpassed our expectations. Mr.Sethaphong and his staff bring a dedication, competence, professionalism and attention to detail to the business that we believe would be difficult to find elsewhere.

The Gnosis team was fast in understanding the core nature of our business and impressed us with the ability to generate such a comprehensive financial model, forecast and budget in a speedy fashion. The Plan shows clearly the financial route the company should encounter for the next 5 years, both good and bad. It truly gets us prepared.

On behalf of Thai Gas Corp., I wish to extend my sincere gratitude to the Gnosis team for their professionalism and honest advices. I encourage those of you who are currently searching for a financial advisor to experience the Gnosis service and feel first hand, the 1st class services.”

Mr. Veerapong Laosirichon, Managing Director of Thai Gas Corporation Company Limited