BMC Workshop 2022 ครั้งที่ 3 ม.ขอนแก่น

โครงการเรียนรู้ธุรกิจด้วยแผน BMC ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ทีมที่ปรึกษาบริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนธุรกิจ BMC หรือ Business Model Canvas เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เรียนรู้ธุรกิจด้วยแผน BMC พร้อมขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์การตลาด” ภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์ และสังคม” (Workshop Innovation Process) และโครงการ “30HR. Get & Go Program” (Entrepreneurial Ecosystem Development: EED) ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการ โดยวิทยากรจากบริษัท จีโนซิส จำกัด ได้แก่ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีไนซิส จำกัด และ คุณแก้วตา ผดุงพิสุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน การบริหารองค์กร และแฟรนไชส์ ณ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

การจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งเรียนรู้กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้พร้อมออกสู่ตลาดและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความต้องการด้านสินค้าและบริการของลูกค้าผ่านการจัดทำแผนโมเดลทางธุรกิจ หรือ Business Model Canvas

บริษัท จีโนซิส จำกัดเคยจัด Workshop ปั้นธุรกิจให้เงินงอกเงย ในโครงการ Business Brotherhood กับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563 ตามลิ้งค์นี้ 

Business Model Canvas ประกอบด้วย 9 ช่อง

หลักการออกแบบ BMC

พื้นฐานสำคัญของการทำธุรกิจคือการออกแบบธุรกิจและสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำได้ด้วยการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย พิจารณาจากโอกาสและอุปสรรคที่น่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ประกอบการว่าสามารถสร้างคุณค่านำเสนอ (Value Proposition) ให้กับลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segmentation) ได้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ (Channels)  และรักษาความสัมพันธ์ (Customer Relationship) ให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ นำไปสู่การสร้างรายได้หลากหลายวิธี (Revenue Stream)  ทั้งนี้การจะได้มาซึ่งคุณค่านั้นกว่าจะออกมาเป็นสินค้าหรือบริการ (Products or Services) ธุรกิจต้องรู้ว่าต้องทำกิจกรรมหลักอะไร (Key Activities) และต้องมีสินทรัพย์หรือทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อสร้างสินค้าและบริการเหล่านั้น (Key Resources) รวมถึงมีคู่ค้าธุรกิจหลัก (Key Partners) ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการและผลิตออกมาได้อย่างราบรื่น สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Cost Structure) ดังนั้นธุรกิจต้องมีกลุยุทธ์ธุรกิจเพื่อให้มีรายได้มากพอจะสามารถชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้  รูปแบบธุรกิจนั้นจึงจะประสบความสำเร็จสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องและเติบโตได้ จนมีมูลค่าธุรกิจสูงขึ้น

ผู้ประกอบการเข้าร่วม BMC Workshop

ใน BMC Workshop นี้มีผู้ประกอบการ นักศึกษา และคณาจารย์ สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่ กลุ่มสินค้า และกลุ่มแพลตฟอร์ม โดยมีรายชื่อธุรกิจดังต่อไปนี้

>> กลุ่มสินค้า

 1. ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็ก  Baby Wealthy
 2. ผลิตภัณฑ์เขวาไร่วากิว (เนื้อโคขุนเเพ็คสุญญากาศ)
 3. เครื่องวัดคุณภาพน้ำอัฉริยะ (For Fish)
 4. อามาซาเกะ หรือสาเกหวานชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ จาก หจก.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุขนาโก
 5. ผลิตภัณฑ์เสื่อกก ภายใต้แบรนด์ Samsai
 6. ข้าวไรซ์เบอร์รี่พอง 100% จากนาสิกลิน
 7. โฆษณาบนขวดน้ำดื่ม เน้นความยั่งยืนขององค์กร

>> กลุ่มแพลตฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่น

 1. Homebank ระบบจัดการกองทุนหมู่บ้านแบบครบวงจร
 2. นวัตกรรมช่วยในการบริการระบบการเรียนรู้และเครื่องมือช่วยตัดสินใจเข้าเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และ EAเทรดอัตโนมัติ (Midas Funs)
 3. AI ตรวจจับปืน
 4. TOEIC เพื่อ วิศวะ

>> หัวข้อใน BMC Workshop ใน 2 วัน

 • การเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร และการตั้งเป้าหมายธุรกิจอย่างเฉพาะเจาะจง
 • การออกแบบธุรกิจด้วย Business Model Canvas
 • เพิ่มกลยุทธ์การตลาดให้ BMC สร้างรายได้ครั้งแรกและต่อเนื่อง
 • การจัดตั้งธุรกิจแบบไหนเหมาะกับธุรกิจและวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น
 • พื้นฐานความรู้บัญชี การเงิน และภาษี สำหรับผู้ประกอบการ

วิธีการเรียนแบ่งเป็น

 • 30% ทฤษฎี,
 • 50% กรณีศึกษาฝึกปฏิบัติการ,
 • 20% แสดงความคิดเห็นและให้คำปรึกษา

ออกแบบ BMC ด้วยการลงมือทำ

วิทยากรให้คำแนะนำในการออกแบบธุรกิจ ใน BMC Workshop

เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ และ แก้วตา ผดุงพิสุทธิ์ วิทยากร และผู้ประกอบการใน BMC Workshop

ถ้าสนใจหลักสูตรนี้เพื่อจัดสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจของท่าน กรุณาติดต่อที่ LINE Official Accout นี้ https://page.line.me/ygg2347g

หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 096-979-6451

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis