Business Plan Workshop โครงการ NEC

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan Workshop)” ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2553 ณ อาคารอมรภูมิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 40 คน

                                     ต่อไปนี้คือภาพบรรยากาศบางส่วนระหว่างสัมมนา

 เริ่มต้นสัมมนา ด้วยกิจกรรมทำความรู้จักผู้ประกอบการ และประเภทธุรกิจ

                 วิทยากรกำลังสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทการผลิต

จากกิจกรรรมจับกลุ่มผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจต่างๆ พบว่าธุรกิจประเภทการผลิต ได้รับความสนใจน้อยกว่าประเภทซื้อมาขายไป และธุรกิจบริการ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ในโครงการนี้

แผนธุรกิจเปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางของธุรกิจ (Business Roadmap) เพื่อให้รู้ว่าเราเป็นใคร รู้ว่าเรากำลังจะไปที่ไหน และรู้ว่าเราจะไปอย่างไร องค์ประกอบของแผนธุรกิจคือกรอบในการเดินทางของความคิดนำธุรกิจสู่ความสำเร็จ

        องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

วิทยากรและผู้เข้าอบรมในโครงการ NEC ประจำปี 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)

         เรียนรู้ไม่พอ ต้องลงมือทำ

   วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและ       อุปสรรค เพื่อกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis