Business Plan Workshop โครงการ NEC

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan Workshop)” ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2553 ณ อาคารอมรภูมิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 40 คน

                                     ต่อไปนี้คือภาพบรรยากาศบางส่วนระหว่างสัมมนา

 เริ่มต้นสัมมนา ด้วยกิจกรรมทำความรู้จักผู้ประกอบการ และประเภทธุรกิจ

                 วิทยากรกำลังสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทการผลิต

จากกิจกรรรมจับกลุ่มผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจต่างๆ พบว่าธุรกิจประเภทการผลิต ได้รับความสนใจน้อยกว่าประเภทซื้อมาขายไป และธุรกิจบริการ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ในโครงการนี้

แผนธุรกิจเปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางของธุรกิจ (Business Roadmap) เพื่อให้รู้ว่าเราเป็นใคร รู้ว่าเรากำลังจะไปที่ไหน และรู้ว่าเราจะไปอย่างไร องค์ประกอบของแผนธุรกิจคือกรอบในการเดินทางของความคิดนำธุรกิจสู่ความสำเร็จ

        องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

วิทยากรและผู้เข้าอบรมในโครงการ NEC ประจำปี 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)

         เรียนรู้ไม่พอ ต้องลงมือทำ

   วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและ       อุปสรรค เพื่อกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis