Franchise Standard by GSB and GNOSIS

ยกมาตรฐานแฟรนไชส์ กับ ธนาคารออมสิน และ จีโนซิส

Franchise Standard by GSB ยกระดับแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากล

ธนาคารออมสิน และบริษัท จีโนซิส จำกัด ออกแบบหลักสูตร Franchise Standard by GSB โดยได้เชิญวิทยากรในแวดวงแฟรนไชส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ให้เติบโตทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารแฟรนไชส์ สู่ความเป็นเลิศ และเพื่อกระตุ้นการสร้างสังคมแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้ปัจจัยความสำเร็จของแฟรนไชส์นั้น ประกอบขึ้นจากความมุ่งมั่นของแฟรนไชส์ซอร์ในการพัฒนามาตรฐานทั้งคุณภาพและบริการส่งไปถึงลูกค้าอย่างเป็นระบบ ผ่านการทำงานโดยแฟรนไชส์ซีที่ถูกคัดเลือก และได้รับการอบรมจากแฟรนไชส์ซอร์อย่างสม่ำเสมอ มีระบบปฏิบัติการสนับสนุนและตรวจสอบให้ธุรกิจทำงานอย่างราบรื่น และด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยิ่งทำให้แบรนด์แฟรนไชส์นั้น เติบโตและเอาชนะคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

ปัจจัยข้างต้นได้รวมอยู่ในหลักสูตร Franchise Standard by GSB นี้ในการเรียนออนไลน์ 4 วันคือ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 มิ.ย. และ 2-3 ก.ค. 2565

📕 หัวข้อสัมมนา ได้แก่

 •  การสร้างระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน ( Franchise Standard )
 •  การสร้างแฟรนไชส์สู่ความเป็นเลิศ (กรณีศึกษาจาก The Pizza Company, Minor Group)
 •  กลยุทธ์สร้างแบรนด์แฟรนไชส์ (กรณีศึกษาจาก ตำมั่ว,เขียง Zen Group)
 •  กลยุทธ์การตลาดดิจิตัลกระตุ้นยอดขายแฟรนไชส์
 •  การบริหารความสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์ (Minor Group)
 •  การติดตามและตรวจสอบแฟรนไชส์ซี ในการรักษามาตรฐาน (กรณีศึกษาจาก Potato Corner)
 •  แนวทางลดข้อกังวลด้านกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ  กับธุรกิจแฟรนไชส์
 •  การนำเสนอ (Pitching) ให้โดนใจ

✒️ วิทยากรพิเศษ ได้แก่

 • คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์, CFE – บริษัท จีโนซิส จำกัด
 • คุณ กวิน นิทัศนจารุกุล – Otteri wash & dry
 • คุณ ชัยรัตน์ ภัทรพิทักษ์ – The Pizza Company, Minor Food Group
 • คุณ ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ – ตำมั่ว,เขียง Zen Group
 • คุณ ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี – Torpenguin
 • คุณ ชยภัทร ทองเจริญ – Potato Corner
 • คุณ Alan Adcock และทีมกฎหมายจาก Tilleke & Gibbins International Limited.
 • คุณ สวยศ ด่านบรรพต – (อดีตนักวางแผนกลยุทธ์ McThai)-Vitamin Brain

✅ สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนผ่านระบบออนไลน์ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 มิ.ย. และ 2-3 ก.ค. 2565 (วันละ 6 ชั่วโมง)

✅ เรียนครบ 24 ชั่วโมง ได้รับ E-Certificate (ประกาศนียบัตร) และสิทธิประโยชน์ จากธนาคารออมสิน

📌📌 เฉพาะสัมมนานี้! ได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน 📌📌

 1. ช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคาร
 2. สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนธุรกิจสูงสุด 2,500 บาท
 3. ได้รับโอกาสจัดทำ MOU กับธนาคาร ด้านสินเชื่อแฟรนไชส์
 4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร
 5. โอกาสได้รับคำปรึกษาเชิงลึกกับที่ปรึกษาแฟรนไชส์
 6. โอกาสชิงเงินทุนสนับสนุนจากธนาคาร มูลค่ารวม 170,000 บาท เมื่อได้รับคัดเลือกเป็น Selected Franchises

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสาขาตนเองอย่างน้อย 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์อย่างน้อย 2 สาขา
 2. ประกอบธุรกิจขยายแฟรนไชส์ แสดงเอกสารแนะนำกิจการ และ แพคเกจการขายแฟรนไชส์
 3. มีความพร้อมในการเข้าร่วมเรียนตลอดหลักสูตร (4วัน) โดย 1 กิจการจะต้องมีเจ้าของกิจการเข้าเรียน และมีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 1 คน ดังนั้น 1 กิจการเข้าเรียนได้ไม่เกิน 2 คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2565

ตามลิงค์ต่อไปนี้ https://forms.gle/Y8sUiYEiqYLKxVhJ8

หมายเหตุ: การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในดุลพินิจของกรรมการหลักสูตร

✅ คัดเลือกธุรกิจเข้าอบรม 50 กิจการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มือถือ 097 245 6621, 092 942 9244 , 096 979 6451

Line : @gsbsmartfranchise

Email: gsbsmartfranchise@gmail.com

Facebook : GSB SMEs Startup

ทั้งนี้ เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis