Gnosis Customer Service Training Program รุ่นที่ 3

VFS Global (India) ให้ความไว้วางใจบริษัท จีโนซิส จำกัด (Gnosis Company Limited) จัดอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานของ VFS อีกครั้งในเรื่อง O2 Customer Service Oxygen ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ท่าน และมีผู้สังเกตุการณ์อีก 2 ท่าน มาจากศูนย์บริการรับสมัครวีซ่าของสถานทูตต่างๆ (Visa Application Center) ได้แก่ประเทศอังกฤษ  (UKVAC) ประเทศญี่ปุ่น (JVAC) และประเทศสวีเดน (SVAC)

Trainer คือคุณแก้วตา ผดุงพิสุทธิ์ และคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์

เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ จะเสริมทักษะการให้บริการลูกค้า (Customer Service) รวมถึงการปรับทัศนคติ (Attitude) และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication)

ความประทับใจจากผู้เข้าร่วมอบรม:

ได้ความรู้ในการพัฒนาการสื่อสาร และการปรับทัศนคติเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

คุณอนันต์วัตน์UKVAC
มีความประทับใจมาก เพราะสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง และเป็นประโยชน์มากต่อการทำงาน

คุณวีรพลJVAC
วิทยากรมีความสามารถในการบรรยายสูงมาก เข้าใจง่าย เนื้อหาสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

คุณอภิณัฐJVAC
พี่ๆ เป็นกันเอง และน่ารักมาก ให้ความรู้เยอะมาก

คุณณัฐสุดาUKVAC
วิทยากรเป็นกันเอง มีกิจกรรมที่น่าสนใจ บางช่วงอาจจะเครียดบ้างแต่ก็จะมีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย
คุณ PattanapornUKVAC
กิจกรรมสนุกมาก ไม่เครียด แถมผ่อนคลาย
คุณชาลิสาUKVAC
ผู้อบรมทั้งสองท่าน มีความเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมอบรม และนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ
คอยกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมคิด และปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้สามารถจำได้ง่าย และนำไปปฏิบัติจริงได้
คุณกานต์ธีราJVAC
บรรยากาศการอบรมดี ไม่เครียด ทำให้ได้เห็นตัวอย่างสภาพการณ์ที่หลากหลาย สามารถใช้ในการทำงานจริงได้
คุณธนากรJVAC
สอนหลักการเกี่ยวกับการสื่อสารลูกค้าดี สอนว่าลูกค้ามีท่าทางอย่างนี้ควรจะทำให้ลูกค้าเย็นลงยังไง
มีการแสดงให้เห็นตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายด้วย
คุณสิริพรรษาJVAC

ภาพบรรยากาศในห้องสัมมนา

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis