International Franchise Management Certificate Program

หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารแฟรนไชส์ในต่างประเทศ (International Franchise Management Certificate Program)

IFMCP brochure in English

หลักการและเหตุผล

การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนผู้ประกอบการในระบบนี้มีเพิ่มขึ้นทุกปี เหตุผลสำคัญคือ คนสมัยใหม่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ และการเลือกลงทุนในแฟรนไชส์คือทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นทางลัดที่ปลอดภัย ขณะที่การแข่งขันธุรกิจแฟรนไชส์จากทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศหมุนเวียนเข้ามาไม่หยุด และประเภทธุรกิจมีความหลากหลายด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรายใหม่ ดังนั้นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดำเนินอยู่แล้วจำเป็นต้องพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ และมองหาตลาดใหม่เพิ่มเติม

ที่ผ่านมา ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตได้ดีภายในประเทศ แต่มีจำนวนไม่เกิน 29 กิจการสามารถขยายไปในต่างประเทศ และมีบางกิจการไม่สามารถดำเนินธุรกิจในต่างประเทศต่อไปได้

ซึ่งสาเหตุหลักได้แก่

 • ไม่มีแผนกลยุทธ์แผนการลงทุนสำหรับขยายตลาดต่างประเทศ
 • ความไม่พร้อมในระบบการจัดการและการดูแลช่วยเหลือสาขา
 • ความผิดพลาดในการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี และไม่รู้วิธีทำการตลาดในต่างประเทศ
 • ความไม่เข้าใจในกฎระเบียบในประเทศนั้น
 • ข้อจำกัดในเรื่องการส่งวัตถุดิบ หรือ ปัญหาด้าน Supply Chain เป็นต้น

ในตลาดต่างประเทศ ต้องการแฟรนไชส์ไทยมาก เพราะมีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยทุกปี และมีความประทับใจในคุณภาพสินค้าและบริการและต้องการจะนำไปลงทุนต่อในประเทศของเขาด้วย

ดังนั้นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทย จะต้องเตรียมความพร้อม ศึกษากลยุทธ์ วิเคราะห์สถานการณ์ ปรับปรุงระบบงาน และเข้าใจการบริหารจัดการระบบแฟรนไชส์ในต่างประเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารแฟรนไชส์ในต่างประเทศ (International Franchise   Certificate Program) ถูกออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ประสบการณ์ของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ขยายสาขาแฟรนไชส์ไปต่างประเทศแล้ว และมาสเตอร์แฟรนไชส์ซีของแบรนด์แฟรนไชส์ต่างประเทศ (Master Franchisee) และนักกฎหมายสากล ที่เข้าใจกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น

ลงชื่อสมัครเรียน International Franchise Management Certificate Program ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้  https://goo.gl/Qm5spd

รายชื่อวิทยากรในหลักสูตร 

 1. คุณ Albert Kong, Chairman และ CEO, Asiawide Franchise consultants Pte Ltd. ที่ปรึกษาแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์ (คลิกเพื่อดูรายชื่อแบรนด์) กูรูแฟรนไชส์ที่ทั่วโลกยอมรับ ได้รับรางวัลเกี่ยวกับงานแฟรนไชส์ระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้
  • A 10-Year-Contribution-Award by the China Chain-store & Franchise Association in 2008, followed by Outstanding Contribution in 2017.
  • Awarded Significant-Contribution-Award by the Association of Chain-store & Franchise Promotion, Taiwan in 2011 and 2013.  A Certificate of Honour during the International Year of Cooperatives Closing Ceremony by the Minister in the Singapore Prime Minister’s Office.
  • Board member at the Asia Pacific Center for Franchising Excellence (Griffith University, Australia) since 2011.
  • ARFF in 2015: Significant Contribution to Franchising in ASEAN.
  • Mar 2017 : One of 20 Faces in Franchising — Global Franchise, UK
 2. คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ การเงินธุรกิจ และระบบแฟรนไชส์ และตัวแทนแบรนด์แฟรนไชส์ต่างประเทศจับคู่นักลงทุนไทย และนำแบรนด์ไทยไปต่างประเทศ และวิทยากรการพัฒนาแฟรนไชส์ และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ (Franchise Standard) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 3. คุณ Joey Garcia, GM International Franchise,  Minor Food Group at Minor International ผู้บริหารขยายแบรนด์แฟรนไชส์ต่อไปนี้ไปต่างประเทศ ได้แก่ The Pizza Company, The Coffee Club, VGC Food Group, Thai Express, Beijing Riverside & Courtyard (“Riverside”), BreadTalk, Swensen’s, Dairy Queen, Sizzler, และ Burger King
 4. คุณ Trevor MacKenzie, Managing Director, Asian Cuisine & Hospitality company limited. เจ้าของแบรนด์ Mango Tree, และ Coca Restaurant
 5. คุณ Alan Adcock, Partner and Deputy Director of Intellectual Property, Tilleke & Gibbins International Limited. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และทรัพย์สินทางปัญญา และ President of the Licensing Executives Society (LES) of Thailand, and a Co-Chair of the American Chamber of Commerce in Thailand’s Food & AgriBusiness Committee.

Topics หัวข้อในการอบรม International Franchise Management Certificate Program

 1. Preparing to Go Global : How to structure an international franchise: Opportunities and Challenges, Steps and Lessons. Presented by Albert Kong, Chairman and CEO, Asiawide Franchise Consultants Pte. Ltd.          การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดต่างประเทศ ความท้าทายและบทเรียนต่างๆ ที่ต้องเผชิญ และผลตอบแทนต่างๆ ที่จะได้จากการขยายสาขาในต่างประเทศ   คุณอัลเบิร์ต คอง CEO บริษัท เอเชียไวด์ แฟรนไชส์ คอนซัลตั้นส์ บริษัทที่ปรึกษาแฟรนไชส์ระดับนานาชาติ พัฒนาระบบแฟรนไชส์ให้กับแบรนด์ในเอเซีย เช่นพัฒนา MK Suki ของไทยไปเปิดตลาดต่างประเทศด้วย   นอกจากนี้ ในวันนี้จะมีวิทยากรรับเชิญเพิ่มเติม คือ คุณ Marvin Da Silva ที่ปรึกษาต่างประเทศของบริษัท จีโนซิส จำกัด ประจำประเทศฟิลิปปินส์ เคยทำงานด้านการตลาดให้กับ Potato Corner แฟรนไชส์มันฝรั่งทอด เฟรนช์ฟรายส์ (French Fries) จากฟิลิปปินส์ที่สามารถขยายสาขาแฟรนไชส์ไปทั่วโลก รวมมากกว่า 1,100 สาขา ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน (ฮ่องกง) อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ปานามา กัมพูชา และไทย และกำลังจะขยายอีกหลายประเทศ คุณ Marvin จะมาเผย กลยุทธ์การทำงานของ Potato Corner ในการขยายธุรกิจในต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จอย่างไร

 2. Strategic Plan and Development Models for Global Expansion : Single Unit, Area Development, Master Franchise and the fee calculations. Presented by Sethaphong Phadungpisuth, Managing Director, Gnosis Company Limited                คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด จากประสบการณ์การพัฒนาแผนกลยุทธ์ธุรกิจมากมาย จะสรุปการพัฒนาแผนกลยุทธ์ รูปแบบการขยายแฟรนไชส์ต่างๆ  และแผนการเงินการลงทุน โครงสร้างการเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ และค่ารอยัลตี้ เป็นต้น

 3. International Franchise Sales and Lead Generation : How to generate the leads in each countries. Challenges and Solutions. Presented by Joey Garcia, GM International Franchise, Minor Food Group at Minor International.
 4. Franchise Recruiting : Franchisee Selection and evaluation. Presented by Joey Garcia, GM International Franchise, Minor Food Group at Minor International.           คุณโจอี้ มีประสบการณ์มากมายในการขยายสาขาร้านแฟรนไชส์ให้กับแบรนด์ในเครือไมเนอร์ฟู้ด ในประเทศต่างๆ ความสำคัญของการขยาย คือ การวางกลยุทธ์การตลาด วิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือ Lead และเทคนิคการเจรจาต่อรอง  และเมื่อมี Lead  จำนวนมากแล้ว จำเป็นจะต้องคัดเลือกแฟรนไชส์ซี หรือผู้ซื้อสิทธิแฟรนไชส์ที่เหมาะสมด้วย คุณโจอี้จะชี้แนวทางสำคัญ ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง และกรณีศึกษาจริง5. The relationship between Franchisor and Franchisee : Franchise Systems and Supports. The Case Study of Mango Trees, presented by Trevor MacKenzie, Managing Director, Asian Cuisine & Hospitality Company Limited.      คุณเทรเวอร์ นักบริหารผู้สร้างชื่อ Mango Tree แบรนด์ร้านอาหารไทย ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และพัฒนารูปแบบร้านให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆ ด้วยเช่น สร้างแบรนด์ Mango Chill, Mango Tree Gapao เป็นต้น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี จะช่วยให้ระบบการบริหารแฟรนไชส์ในต่างประเทศมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

6. International Franchise Laws : Preparation of the international laws and Intellectual Property regulations. How to structure and prepare IPs and International Franchise Agreement and how to negotiate the deals.  Structure of Master Franchise Agreement.  Presented by Alan Adcock, Partner and Deputy Director of Intellectual Property, Tilleke & Gibbins International Limited.      ความเข้าใจกฏหมาย ข้อบังคับ ในประเทศเป้าหมายที่จะขยายไปนั้นจะช่วยให้ แฟรนไชส์ซอร์เตรียมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ การเจรจาต่อรอง การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ซึ่งคุณ อลัน แอดคอก นักกฎหมายมืออาชีพด้านการทำสัญญาแฟรนไชส์ระหว่างประเทศ จะมาชี้แนะแบบเจาะลึกกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจต่างประเทศ

ลงชื่อสมัครเรียน International Franchise Management Certificate Program ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้  https://goo.gl/Qm5spd

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาระบบแฟรนไชส์พร้อมขยายสาขาในต่างประเทศ
 2. สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซี และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนต่างประเทศ
 4. ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรของ Thammasat Business School และ Gnosis

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 1. เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทย ที่มีธุรกิจระบบแฟรนไชส์แล้ว ทั้งที่ขยายไปต่างประเทศแล้ว และกำลังวางแผนจะขยาย
 2. ผู้บริหาร หรือผู้จัดการในธุรกิจที่ต้องการขยายสาขาในต่างประเทศ
 3. นักลงทุน ที่สนใจจะลงทุนในแบรนด์แฟรนไชส์ต่างประเทศ
 4. แฟรนไชส์ซีที่ลงทุนในแบรนด์แฟรนไชส์ต่างประเทศแล้ว

วิธีการอบรม และระยะเวลาหลักสูตร International Franchise Management Certificate Program

แบ่งโครงสร้างของหลักสูตรออกเป็น 3 ส่วนคือ

 1. การเรียนในห้องเรียน ได้แก่ การบรรยายตามหลักทฤษฎี วิเคราะห์กรณีศึกษา ทำงานรายบุคคลและงานกลุ่ม และจะมีผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อวิชานั้น หรือแฟรนไชส์ซอร์ หรือมาสเตอร์แฟรนไชส์ซี มาแบ่งปันประสบการณ์ โดยเรียนทั้งหมด 6 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง (หัวข้อบรรยาย ต่อ 1 วัน)
 2. การเยี่ยมชมงานธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ระยะเวลา 3 วัน ครั้งนี้จะไป International Franchise Seoul ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม
 3. การเปิดบูธขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 1 งาน (ระยะเวลา 3 วัน) เป็นทางเลือกและโอกาสสำหรับผู้เรียน

ค่าธรรมเนียมในการอบรม International Franchise Management Certificate Program

แบ่งโครงสร้างของหลักสูตรออกเป็น 3 ส่วนคือ

 1. การเรียนในห้องเรียน 6 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง ค่าอบรมคนละ 75,000 บาท (ก่อน VAT)  หรือ  80,250 บาท (รวม VAT 7% แล้ว)
  ในกรณีสมัครในนามนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% โดยนำหนังสือรับรองการหักภาษีมาด้วยในวันแรกของการสัมมนา
 2. การเยี่ยมชมงานธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 1 งาน (ระยะเวลา 1-2 วัน) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียม (ประมาณคนละ 30,000 บาท ไม่รวมในค่าธรรมเนียม) ในโปรแกรมรุ่นที่ 1 จะไปงาน International Franchise Seoul ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561
 3. การเปิดบูธขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 1 งาน (ระยะเวลา 3 วัน) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่สามารถกำหนดได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และความพร้อมของผู้เรียน และราคาการออกบูธในแต่ละงานไม่เท่ากัน

ตารางการเรียน และสถานที่เรียน

 1. วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 หัวข้อ “Preparing to Go Global : How to structure an international franchise” ณ โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok  ถนนพระราม 1 ตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติ
 2. วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 หัวข้อ “Strategic Plan and Development Models for Global Expansion” ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
 3. วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 หัวข้อ “International Franchise Sales and Lead Generation” ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
 4. เดินทางไปงานแฟรนไชส์ International Franchise Seoul ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ วันที่ 28 ก.พ. – 3 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok  ถนนพระราม 1 ตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติ
 5. วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 หัวข้อ “Franchise Recruiting” ณ โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok  ถนนพระราม 1 ตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติ
 6. วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 หัวข้อ “The relationship between Franchisor and Franchisee” ณ โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok  ถนนพระราม 1 ตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติ
 7. วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 หัวข้อ “International Franchise Laws” ณ ออฟฟิต Tilleke & Gibbins Office, ชั้น 23 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3

เวลาเรียนตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น.

หมายเหตุ:  วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่เรียน

 1.  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ (เรียนที่นี่ 2 ครั้ง)

 2. โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok  ถนนพระราม 1 ตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติ (ใกล้กับมาบุญครอง) (เรียนที่นี่ 4 ครั้ง)

ลงชื่อสมัครเรียน International Franchise Management Certificate Program ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้  https://goo.gl/Qm5spd

หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์  089-936-1775 หรืออีเมล์ contact@gnosisadvisory.com

IFMCP brochure in English

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis