TFG ไว้วางใจหลักสูตรวิเคราะห์สินเชื่อของ Gnosis

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด (GNOSIS) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน[symple_highlight color=”blue”]หลักสูตรวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อให้สินเชื่อ[/symple_highlight] ให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อบริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด  (กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร ทั้งด้านอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ ไก่-สุกร และยาสัตว์)โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนที่จะให้สินเชื่อทำโครงการต่างๆ กับบริษัท โดยทักษะที่สำคัญได้แก่

  • การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของลูกค้า ความสามารถในการชำระหนี้ เงินทุน หลักประกัน ความมั่นใจในการทำธุรกิจ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • การรวบรวมข้อมูล การจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเสนอขออนุมัติสินเชื่อ
  • รู้จักแหล่งข้อมูลที่จำเป็น และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่นข้อมูลสำคัญในคำขอสินเชื่อ วิธีการสัมภาษณ์และจับพิรุธต่างๆ การเยี่ยมชมกิจการ การอ่านงบการเงิน การอ่านเครดิตบูโร การอ่าน Bank Statement หรือ บัญชีการเคลื่อนไหวของเงินฝากธนาคาร  เป็นต้น
  • วิธีรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ เช่นความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านการตลาด เป็นต้น
  • จับสัญญาณต่างๆ ที่จะสื่อให้รู้ว่าลูกค้า หรือธุรกิจของลูกค้ากำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยง

รูปแบบในการอบรมเน้นที่การแบ่งปันประสบการณ์ของวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม  ทั้งนี้วิทยากรได้รวบรวมหลักทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานด้านสินเชื่อได้ทันที ซึ่งในช่วงสุดท้ายของการอบรมจะให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกวิเคราะห์ลูกค้าในกรณีศึกษาที่มีสถานการณ์แตกต่างกัน

ผู้เข้าอบรมได้นำบทเรียนมาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ลูกค้าในกรณีศึกษาแตกต่างกัน

บริษัท จีโนซิส จำกัด ขอขอบคุณบริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัดที่ให้ความไว้วางใจในหลักสูตรของบริษัทและประสบการณ์ของวิทยากร ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมรวม 23 คน ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น)

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ วิทยากร “หลักสูตรวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อให้สินเชื่อ” ถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด

[elfsight_social_share_buttons id="1"]

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
Franchise Territory

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
คำถาม ก่อนขยายแฟรนไชส์

คำถามที่ต้องตอบ ก่อนขยายระบบแฟรนไชส์

ธุรกิจจะขยายแฟรนไชส์ ต้องดูความพร้อมก่อนเพื่อสามารถสนับสนุนการทำงานของแฟรนไชส์ซี ให้สามารถทำธุรกิจได้ตามมาตรฐานและเติบโตได้ตามคาดหวัง ดังนั้น จงตอบคำถามเหล่านี้ ก่อนขยายแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส บริษัทที่ปรึกษา ทางธุรกิจ ทั้งวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis