Turn KASH to CASH รหัสนักขาย


by gnosis_admin Post at 13/03/2011 in Thailand

เมื่อให้เดาว่าอาชีพอะไรที่เก่าแก่ที่สุดในโลก “อาชีพนักขาย” ต้องอยู่ในอันดับต้นๆ แน่ๆ และเมื่อมองหน่วยงานที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ แผนกขายและการตลาดคือหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญเปรียบได้กับทัพหน้าของกิจการ  แต่แปลกนะครับที่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่น้อยคนนักคิดจะเลือกทำเป็นงานแรก เพราะคิดว่าเป็นงานที่ยากและลำบาก ไม่ชอบง้อใคร ไม่ชอบเป็นเบี้ยล่างให้ใคร ไม่อยากล้มเหลว ไม่อยากถูกปฎิเสธ และหลายๆ เหตุผลที่จะยกขึ้นมาอ้างได้

 

โดยคนส่วนใหญ่จะชอบเป็นผู้ชื้อมากกว่าผู้ขาย เพราะง่ายและดูมีอำนาจเหนือกว่าใช่หรือไม่นั้น แต่ถ้าคิดดูอีกแง่หนึ่งล่ะว่าผู้ซื้อคือผู้เสียเงิน ผู้ขายคือผู้รับเงิน คุณๆ หรือใครๆ ก็คิดว่างานขายนั้นน่าสนใจขึ้นมากบ้าง  ในบทความนี้ผู้เขียนได้นำส่วนหนึ่งของการบรรยายทักษะการขาย (Basic Selling Skills Workshop) ให้คุณได้รู้รหัสที่นักขายพึงมีเบื้องต้นสู่สุดยอดนักขายต่อไป อะไรคือ KASH เพื่อจะนำไปสู่การสร้าง CASH (เงินสด)

วีดีโอข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของ Workshop ทักษะงานขายพื้นฐาน บรรยายโดย คุณเศรษฐพงศ์​ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานบริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญให้จัดอบรมสัมมนาเรื่อง Basic Selling Skills ให้กับพนักงานของบริษัท VFS (Thailand) ผู้ดูแลงานจัดการเอกสารเพื่อขอวีซ่าประเทศต่างๆ (Visa Application Centers) เช่นประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศที่ใช้วีซ่าเชนเก้น

ใน Workshop นี้ได้ปรับทัศนคติเกี่ยวกับการขาย ร่วมกันหาปัจจัยหรือแรงกดดันที่ทำให้เราหรือองค์กรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด ทักษะนักขายที่สำคัญ กลยุทธ์ต่างๆ เมื่อเผชิญหน้ากับลูกค้าแต่ละรูปแบบ เรียนรู้ผ่านทฤษฎี ประสบการณ์ที่สร้างยอดขายได้สำเร็จ และผ่านกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะสนุกไปด้วยกัน

Basic Selling Skills Workshop รุ่นที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2554

Basic Selling Skills Workshop รุ่นที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2554

ดูบทความและงานอบรมสัมมนาที่ใกล้เคียงกันได้ที่ https://www.gnosisadvisory.com/?cat=173