Unlock the Finance Code by Gnosis ถอดรหัสข้อมูลการเงิน

สัมมนา Unlock the Finance Code (ถอดรหัสข้อมูลการเงิน) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Financial Intelligence Series ของ GNOSIS ออกแบบเพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และนักลงทุนที่ต้องการเข้าใจข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน ที่ปรากฎในหน้าหนังสือพิมพ์ธุรกิจ รายการโทรทัศน์ วิทยุ บทวิจัยต่างๆ หรือ ในอินเตอร์เนต หลักสูตรจะแนะนำการตีความด้วยภาษาง่ายๆ ให้เข้าใจตัวเลข สถิติ และภาษาที่ใช้กันในโลกการเงินและการลงทุน เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถถอดรหัส และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจ  รวมทั้งสรุปแนวโน้มและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนในอนาคต

แบ่งเป็น 2 ช่วงโดยวิทยากร 2 ท่าน

  • ช่วงเช้า >> รายงานสถิติและตัวเลขเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ระดับมหภาค โดยคุณสุวัชชัย ใจข้อ ผู้บริหารทีม ทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูล สำนักวางแผนพัฒนางานบริหารข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ช่วงบ่าย >> ตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และรายงานทางการเงิน โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ นักวิชาการอิสระ ด้านการเงินและตลาดทุน และวิทยากรระดับ Mentor ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้เขียนหนังสือ “รู้วิเคราะห์เจาะเรื่อง กองทุนรวม” และ “จัดทัพลงทุนด้วย ETF”

ดำเนินรายการโดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด และที่ปรึกษาอิสระ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิทยากรรับเชิญในมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน เรื่องการบริหารการเงินธุรกิจ และการพัฒนาภาวะผู้นำ (Quantum Leadership)

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis