Workshop เขียนแผนธุรกิจพิชิตเงินทุน BPforFunds

BP for Funds หรือสัมมนาเชิงปฎิบัติการการเขียนและการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อพิชิตเงินทุน จัดโดย SIPA (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ นักพัฒนาโปรแกรม งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงานแอนิเมชั่นที่เป็นสมาชิกของ SIPA ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเขียนแผนธุรกิจและนำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุน เพื่อขอเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) และสถาบันการเงิน เพื่อขอสินเชื่อดำเนินกิจการได้

ในครั้งนี้ได้เชิญคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัดเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเขียนและการนำเสนอแผนธุรกิจตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งรูปแบบการสัมมนาเป็นลักษณะที่ที่ปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการให้เขียนแผนเองอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้คุณเศรษฐพงศ์ ได้แนะเทคนิคและข้อสังเกตต่างๆ ที่ทำให้แผนน่าสนใจและสามารถขอเงินทุนได้ (Fundable business plan)

มีการจัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่น รวมแล้วกว่า 40 กิจการ เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ SIPA ในสาขาต่างๆ อาทิเช่น กรุงเทพฯ หาดใหญ่ ภูเก็ต ขอนแก่น และเชียงใหม่

                           โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2556

                        และรุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 กันยายน 2556

และหลังจากผู้เข้าอบรมมีแผนธุรกิจแล้ว ผู้จัดงานได้เชิญนักลงทุน (Venture Capitalist) ได้แก่ Alpha foundersM8VCExpara และสถาบันการเงินมาร่วมฟังและแสดงความคิดเห็น โดยในครั้งนี้มีนักลงทุนสนใจที่จะร่วมลงทุนกับบางกิจการแล้วหลังจากได้ฟังการนำเสนอแผนฯ เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2556

บริหารการเงินร้านอาหาร

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »
แนวโน้ม แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »
เลือกซื้ัอแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
ทำเล ค้าขาย สุดปัง 2021

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis