Workshop เขียนแผนธุรกิจพิชิตเงินทุน BPforFunds

BP for Funds หรือสัมมนาเชิงปฎิบัติการการเขียนและการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อพิชิตเงินทุน จัดโดย SIPA (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ นักพัฒนาโปรแกรม งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงานแอนิเมชั่นที่เป็นสมาชิกของ SIPA ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเขียนแผนธุรกิจและนำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุน เพื่อขอเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) และสถาบันการเงิน เพื่อขอสินเชื่อดำเนินกิจการได้

ในครั้งนี้ได้เชิญคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัดเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเขียนและการนำเสนอแผนธุรกิจตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งรูปแบบการสัมมนาเป็นลักษณะที่ที่ปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการให้เขียนแผนเองอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้คุณเศรษฐพงศ์ ได้แนะเทคนิคและข้อสังเกตต่างๆ ที่ทำให้แผนน่าสนใจและสามารถขอเงินทุนได้ (Fundable business plan)

มีการจัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่น รวมแล้วกว่า 40 กิจการ เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ SIPA ในสาขาต่างๆ อาทิเช่น กรุงเทพฯ หาดใหญ่ ภูเก็ต ขอนแก่น และเชียงใหม่

                           โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2556

                        และรุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 กันยายน 2556

และหลังจากผู้เข้าอบรมมีแผนธุรกิจแล้ว ผู้จัดงานได้เชิญนักลงทุน (Venture Capitalist) ได้แก่ Alpha foundersM8VCExpara และสถาบันการเงินมาร่วมฟังและแสดงความคิดเห็น โดยในครั้งนี้มีนักลงทุนสนใจที่จะร่วมลงทุนกับบางกิจการแล้วหลังจากได้ฟังการนำเสนอแผนฯ เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2556

จีโนซิส อัพเดท เทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024

แฟรนไชส์ 2024 เทรนด์จะเป็นอย่างไร

อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ แฟรนไชส์ 2024 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การแข่งขันสูง และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่ากับแฟรนไชส์น่าลงทุน มีแฟรนไชส์ใดน่าสนใจ หรือ แฟรนไชส์ใดน่าเป็นห่วง มาร่วมคิดกันครับ

อ่านต่อ »
ไปออกบูธใน งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ทำไม

งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไปออกทำไม

การออกงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นการประกาศให้โลกรู้จักธุรกิจของเรา ได้ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ สร้างภาพจำของบริษัทในระดับนานาชาติ และโอกาสในการสร้างพันธมิตรในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนงานต่อไป

อ่านต่อ »

บริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ

การบริหารการเงินร้านอาหาร หลักสูตร In-house นี้ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขและแนวการป้องกัน ตัวอย่างจริงของร้านอาหารแต่ละกิจการ ผู้เข้าอบรมคือทีมบริหารและทีมงานภายในธุรกิจนั้น จะสามารถวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

อ่านต่อ »

แฟรนไชส์ 2566 ครึ่งปีแรก

แฟรนไชส์ 2566 ในมุมมองของที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการแฟรนไชส์เห็นแนวโน้มเป็นอย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) หรือผู้ที่สนใจจะขยายสาขาในปีนี้ นำไปวิเคราะห์โอกาส และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม

อ่านต่อ »

เลือกซื้อแฟรนไชส์ อย่างมืออาชีพ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ ให้ตรงกับความต้องการ ของตนเอง และตลาด และแฟรนไชส์ซอร์ที่เข้ากับเราได้ดี การลงทุนแฟรนไชส์จะประสบผลสำเร็จตามคาดหวัง บทความนี้แนะนำการตั้งถามคำถาม และข้อพิจารณาก่อน เลือกซื้อแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส ที่ปรึกษาธุรกิจ บริหารการเงิน , ที่ปรึกษาแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis