Workshop เขียนแผนธุรกิจพิชิตเงินทุน BPforFunds

BP for Funds หรือสัมมนาเชิงปฎิบัติการการเขียนและการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อพิชิตเงินทุน จัดโดย SIPA (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ นักพัฒนาโปรแกรม งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงานแอนิเมชั่นที่เป็นสมาชิกของ SIPA ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเขียนแผนธุรกิจและนำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุน เพื่อขอเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) และสถาบันการเงิน เพื่อขอสินเชื่อดำเนินกิจการได้

ในครั้งนี้ได้เชิญคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัดเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเขียนและการนำเสนอแผนธุรกิจตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งรูปแบบการสัมมนาเป็นลักษณะที่ที่ปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการให้เขียนแผนเองอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้คุณเศรษฐพงศ์ ได้แนะเทคนิคและข้อสังเกตต่างๆ ที่ทำให้แผนน่าสนใจและสามารถขอเงินทุนได้ (Fundable business plan)

มีการจัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่น รวมแล้วกว่า 40 กิจการ เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ SIPA ในสาขาต่างๆ อาทิเช่น กรุงเทพฯ หาดใหญ่ ภูเก็ต ขอนแก่น และเชียงใหม่

                           โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2556

                        และรุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 กันยายน 2556

และหลังจากผู้เข้าอบรมมีแผนธุรกิจแล้ว ผู้จัดงานได้เชิญนักลงทุน (Venture Capitalist) ได้แก่ Alpha foundersM8VCExpara และสถาบันการเงินมาร่วมฟังและแสดงความคิดเห็น โดยในครั้งนี้มีนักลงทุนสนใจที่จะร่วมลงทุนกับบางกิจการแล้วหลังจากได้ฟังการนำเสนอแผนฯ เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2556

[elfsight_social_share_buttons id="1"]

ทำเล ค้าขาย สุดปัง ท้าโควิด

ทำเล ค้าขาย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์การขายใหม่ ปรับหา ทำเล ค้าขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องความสะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ สถานีน้ำมัน อาคารสำนักงาน และการทำ Cloud Kitchen หรือใช้ครัวกลางร่วมกัน

อ่านต่อ »

สรุปแฟรนไชส์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (2021)

แฟรนไชส์ในปี 2563 ได้รับความสนใจมากสวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจ และแนวโน้ม แฟรนไชส์ 2564 แฟรนไชส์จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน มีการลงทุนภายในประเทศ และมีเงินหมุนเวียน แฟรนไชส์ไทยมีโอกาสขยายต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีแฟรนไชส์ต่างประเทศเปิดตัวในไทยอีกหลายแบรนด์ปีนี้

อ่านต่อ »
Franchise Territory

การแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์

ปัญหาการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เพียงจะเกิดกับคู่แข่งขันในแบรนด์อื่น ๆ แต่อาจจะเกิดขึ้นกับ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ในกรณีเปิดร้านสาขาดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หรือแฟรนไชส์ซอร์อนุญาตให้มีร้านสาขาแฟรนไชส์จำนวนมากอยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนด แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ »
Business Survival Codes

รหัสเอาตัวรอด เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไร จีโนซิส มีรหัสเอาตัวรอด ได้แก่ ประหยัด ประคอง และ ประโยชน์

อ่านต่อ »
คำถาม ก่อนขยายแฟรนไชส์

คำถามที่ต้องตอบ ก่อนขยายระบบแฟรนไชส์

ธุรกิจจะขยายแฟรนไชส์ ต้องดูความพร้อมก่อนเพื่อสามารถสนับสนุนการทำงานของแฟรนไชส์ซี ให้สามารถทำธุรกิจได้ตามมาตรฐานและเติบโตได้ตามคาดหวัง ดังนั้น จงตอบคำถามเหล่านี้ ก่อนขยายแฟรนไชส์

อ่านต่อ »
จีโนซิส บริษัทที่ปรึกษา ทางธุรกิจ ทั้งวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไซส์, ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ, ออกแบบระบบแฟรนไซส์ ครบทุกเรื่องทางธุรกิจ วางใจ gnosis