แฟรนไชส์

ระบบแฟรนไชส์

ระบบแฟรนไชส์ มาตรฐาน B2B รุ่นที่ 26

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส (B2B Franchise) เชิญ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

งานแฟรนไชส์เกาหลี 2023

งานแฟรนไชส์เกาหลี 2023

งานแฟรนไชส์เกาหลี International Franchise Seoul เชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยมาแสดงธุรกิจวันที่ 30 มี.ค.-1 เม.ย.66 และวันที่ 5-7 ต.ค.66 จัดที่ Coex กรุงโซล ติดต่อจองบูธหรือสอบถามข้อมูลกับ จีโนซิส (ตัวแทนรับอนุญาตในประเทศไทย)

งานแฟรนไชส์ไต้หวัน 2023

งานแฟรนไชส์ไต้หวัน 2023

งานแฟรนไชส์ไต้หวัน กรุงไทเป จัด 2 ครั้งในปี 2023 ได้แก่ ครั้งที่ 1 (Spring) วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2566 และครั้งที่ 2 (Autumn) วันที่ 14-17 กันยายน 66 โอกาสขยายธุรกิจไทยและหาคู่ค้าในไต้หวัน การออกงานนี้คือทางลัดและทางสะดวก จัดงานโดยสมาคมแฟรนไชส์ไต้หวัน สนใจจองบูธกับ จีโนซิส โทร.0969796451 (ตัวแทนในประเทศไทย)

ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ โดย เศรษฐพงศ์ จีโนซิส

ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ ในงาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021

ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ โดย คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธ์ บรรยาย 4 หัวข้อ แฟรนไชส์ ทั้งในงาน และ Live ผ่านสื่อออนไลน์ มีลิงค์ดูวิดีโอบรรยาย ทั้ง 4 หัวข้อในงาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (15-19 ธ.ค. 64 มีธุรกิจแฟรนไชส์ร่วมงานมากกว่า 400 บูธ และโซนให้ความรู้

จับคู่ธุรกิจ แฟรนไชส์ไต้หวัน

20 แบรนด์ แฟรนไชส์ไต้หวัน ในงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์

สมาคมแฟรนไชส์ไต้หวัน และ จีโนซิส ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทย และนักลงทุนไทย ร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์ แฟรนไชส์ไต้หวันพร้อมขยายในประเทศไทย กว่า 20 แบรนด์ รวมธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม ชานมไข่มุก ขนมหวาน เบเกอรี่ ค้าปลีก และอุปกรณ์เปิดร้านชา เชิญลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พ.ย. 2564 นี้ เพื่อนัดเวลาประชุมในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้

หลักสูตร ระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน

หลักสูตร ระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน

ระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 63 เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์, CFE, บริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ บรรยายในหัวข้อ การสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน หัวข้อสำคัญในสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความรู้เบื้องต้น แฟรนไชส์

สัมมนาความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์ ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไร ให้สำเร็จ

งานสัมมนาให้ความรู้ “ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไร…ให้สำเร็จ” โดยเชิญ คุณเศรษฐพงศ์  ผดุงพิสุทธิ์, CFE, กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ บรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นในระบบแฟรนไชส์ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับแฟรนไชส์ซอร์

งานสัมมนาการสร้างธุรกิจเข้าสู่ ระบบแฟรนไชส์ B2B รุ่นที่ 15

ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยจะเติบโตอย่างเข้มแข็ง และมีทิศทางที่ชัดเจนจำเป็นต้องมีหลายๆ ฝ่ายช่วยกันสนับสนุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ร่วมกันส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักลงทุน นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ดังนั้นการต่อยอดธุรกิจและการขยายโอกาสทางธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสามารถแข่งขันกับธุรกิจแฟรนไชส์ต่างชาติได้

สัมมนา เตรียมแฟรนไชส์ โกอินเตอร์

สัมมนา การเตรียมความพร้อมแฟรนไชส์ ไปสู่ตลาดต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรม Siam@Siam Design hotel Bangkok, ถนน พระราม 1 อยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาต

ประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง อนาคตแฟรนไชส์ไทย ในตลาดโลก

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมอภิปราย การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง ” อนาคตแฟรนไชส์ไทย ในตลาดโลก” การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้ โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางการค้า แผนงานจัดทำยุทธศาสตร์ชาติการค้า และยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์