วิเคราะห์ร้านอาหารก่อนขยายสาขา

20/03/2018

วิเคราะห์ร้านอาหาร (ก่อนขยายสาขา) คือหนึ่งในหัวข้อสำคัญของหลักสูตรกลยุทธ์การขยายสาขาอย่างมืออาชีพ จัดโดยสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร (Food Franchise Institute) และสถาบันพีเพิ่ลเทรนนิ่ง

ก้าวแรกของการทำธุรกิจ ต้องเรียนรู้ที่จะล้ม

19/03/2018

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ความล้มเหลวของคนอื่นๆ จะช่วยลดแรงฉุดการล้มของธุรกิจได้ระดับหนึ่ง อย่างน้อยได้ฉุกคิดจัดทำแผนป้องกันหรือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไม่ให้หนักจนเกินทน

การบริหารจัดการที่ดีต้องพร้อม”เปิดใจ”

03/03/2012

ตามทฤษฎีบริหารองค์กร มีความเชื่อว่าระบบการทำงานแบบเปิดใจ (แบบที่เมื่อได้รับผลกระทบจากภายนอก) มีแนวโน้มจะทำให้องค์กรและแรงขับเคลื่อนภายในมีมากขึ้น ในขณะที่ระบบปิดจะทำได้แค่เพียงคอยประคองหรือทำให้แรงขับเคลื่อนในการทำงานลดลง กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า

สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองและคนอื่นด้วย Positive Stroke

21/03/2010

คุณแก้วตา ผดุงพิสุทธิ์ Trainer ประจำบริษัท จีโนซิส จำกัดแนะนำเรื่องการใช้ Stroke เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองและผู้อื่น Stroke คือท่าทีรวมถึงเจตคติที่สร้างความรู้สึกที่มีผลกระทบกับตัวเองและคนรอบข้าง คุณแก้วตาเสนอให้ทุกคนสร้าง Stroke ที่เป็นบวกเริ่มต้นจากตัวเองสะท้อนให้กับคนอื่นๆ ด้วย

11 ขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน

20/03/2010

ส่วนใหญ่ผู้จัดการจะเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายในสำนักงานคือค่าใช้จ่ายคงที่ และไม่ค่อยให้ความสำคัญที่จะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา ซึ่งเมื่อถึงเวลาจัดทำงบประมาณคิดเพียงจะตัดงบเหล่านีี้ แล้วไปเพิ่มให้กับส่วนงานอื่นๆ เช่นฝ่ายการตลาด เพราะเข้าใจว่าสร้างรายได้ให้กับกิจการมากกว่า แต่ในความเป็นจริงควรจะทำสอดคล้องกัน เพิ่มรายได้และบริหารค่าใช้จ่าย

12 คำถามที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารต้องตอบ

16/03/2010

การบริหารหรือการดำเนินธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ เถ้าแก่ เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารธุรกิจในองค์กรนั้นจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจอย่างถ่องแท้ และสามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดความเข้าใจนั้นให้กับผู้อื่นได้ เช่นพนักงานในบริษัท ผู้ร่วมลงทุน (ผู้ถือหุ้น) ลูกค้า ซัพพลายเออร์ (ผู้ขายวัตถุดิบ) สถาบันการเงิน นักลงทุน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจของคุณ โดยทั่วไปจะออกมาเป็นรูปแบบของแผนธุรกิจ หรือหนังสือชี้ชวน เป็นต้น

Is you Business Reliant on you? and Tips for Business

11/03/2009

Since