Seminar

Jump Start Franchise by GSB เรียนฟรี 27-28 เมษายน 2567

Jump Start Franchise 2024 โดยธนาคารออมสิน

Jump Start Franchise 2024 by GSB หลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยระบบแฟรนไชส์ แชร์ประสบการณ์โดยผู้ประกอบการตัวจริง และผู้เชี่ยวชาญตรงสาขา เช่นมืออาชีพสร้างระบบแฟรนไชส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา และผู้เชี่ยวชาญการตลาด รวมทั้งสิทธิพิเศษกับบริการด้านการเงินจากธนาคารออมสิน

ปั้นแฟรนไชส์พร้อมขยายต่างประเทศ Successful Franchise Workshop

หลักสูตร Successful Franchise ปั้นแฟรนไชส์ขยายต่างประเทศ

Successful Franchise ปั้นธุรกิจขยายสาขาแฟรนไชส์ทั่วโลก หลักสูตรโดยความร่วมมือระหว่าง จีโนซิส มืออาชีพสร้างแฟรนไชส์และสินวัฒนาแพลตฟอร์มระดมทุน เรียนวันที่ 2-3 ตุลาคม 2566

GSB Franchise Standard 2023 ยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ไทย

GSB Franchise Standard 2023 โครงการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ไทย โดยธนาคารออมสิน และกูรูแฟรนไชส์ระดับประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยแฟรนไชส์เติบโตอย่างมั่นคง เรียนฟรี 4 วันเต็ม ช่วยกันสร้างสังคมแฟรนไชส์ให้เข้มแข็ง และต่อยอดธุรกิจด้วยกัน

GSB Jump Start Franchise 2023

สัมมนาออนไลน์ฟรี Jump Start Franchise 2023 โดยธนาคารออมสิน จะพาธุรกิจขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดด้วยระบบแฟรนไชส์ กับที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และแบรนด์แฟรนไชส์ระดับประเทศ เรียนวันที่ 22-23 เมษายน 2566 เวลา 9-16น. รับสมัครจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2566

ระบบแฟรนไชส์ มาตรฐาน B2B รุ่นที่ 26

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส (B2B Franchise) เชิญ คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

โครงการเรียนรู้ธุรกิจด้วยแผน BMC ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

BMC Workshop 2022 ครั้งที่ 3 ม.ขอนแก่น

จีโนซิส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการ BMC Workshop ในโครงการ “การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์ และสังคม” (Workshop Innovation Process) และโครงการ “30HR. Get & Go Program”

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ 2022 ธนาคารออมสิน

GSB Smart Franchise 2022 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์โดย ธนาคารออมสิน

ออมสิน ประกาศรางวัล Selected GSB Smart Franchise 2022 จำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 4 ตุลาคม มีแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม และคณะกรรมการตัดสินจากผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงาน อำนวนการหลักสูตรโดย บริษัท จีโนซิส จำกัด

ยกมาตรฐานแฟรนไชส์ กับ ธนาคารออมสิน และ จีโนซิส

Franchise Standard by GSB and GNOSIS

ธนาคารออมสิน จัดหลักสูตร Franchise Standard ร่วมกับ บริษัท จีโนซิส จำกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ไทยสู่สากล สอนฟรีผ่านออนไลน์ 4 วัน โดยที่ปรึกษาแฟรนไชส์ และผู้บริหารแบรนด์แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้กับแฟรนไชส์ไทยรุ่นใหม่ได้เติบโตสู่ความเป็นเลิศ

ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ โดย เศรษฐพงศ์ จีโนซิส

ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ ในงาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021

ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ โดย คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธ์ บรรยาย 4 หัวข้อ แฟรนไชส์ ทั้งในงาน และ Live ผ่านสื่อออนไลน์ มีลิงค์ดูวิดีโอบรรยาย ทั้ง 4 หัวข้อในงาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (15-19 ธ.ค. 64 มีธุรกิจแฟรนไชส์ร่วมงานมากกว่า 400 บูธ และโซนให้ความรู้

ชวนสิงคโปร์ลงทุนแฟรนไชส์ในไทย

แฟรนไชส์ ธุรกิจที่นักลงทุนสิงคโปร์ให้ความสนใจมาก และปรารถนาจะขยายธุรกิจ แฟรนไชส์ ในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่องการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย ในงาน Singapore-Thailand Business Forum ณ โรงแรม Marina Mandarin ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558