Give us a call on +66 (89) 936 1775

WPML not installed and activated.

About Gnosis

บริษัท จีโนซิส จำกัด  GNOSIS COMPANY LIMITED 

ที่ปรึกษา กลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน แฟรนไชส์

บริษัท ที่ปรึกษา ประเภท A ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง หมายเลข 3986 (Financial Sector และ Miscellaneous Sector)

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เรามุ่งมั่นนำเสนอแนวทางให้คำปรึกษาด้านการบริหารการเงินธุรกิจ (Corporate Finance Advisory Services) ให้กับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจในประเทศไทย เราได้พัฒนาวิธีการและเครื่องมือประกอบการให้คำปรึกษา บวกด้วยทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อค้นหาโอกาสและสร้างความเป็นไปได้ จนบรรลุเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการและพึงพอใจ (คลิกดูวิดีโอที่ลูกค้ากล่าวถึงบริษัทฯ )

ต่อมาในปีพ.ศ. 2551 จีโนซิส ได้เพิ่มงานอบรมสัมมนา (Corporate Trainings) โดยนำหลักสูตรที่ได้รับสิทธิ์ (Exclusive Certified Training)จาก Culture ROI สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้อบรมในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ได้แก่ Quantum Leadership  และ Art of Leadership

นอกจากนี้ จีโนซิส ได้พัฒนาหลักสูตรเองที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ความฉลาดด้านการเงิน (Financial Intelligence Series)งานบริการลูกค้า Customer Servicesปรับองศา เปลี่ยนมุมมอง (Change Just One Degree), สร้างทีม และเพิ่มศักยภาพทีม (Maximizing Team Effectiveness) การสร้างแบบจำลองทางการเงิน (Financial Modelling) เป็นต้น (คลิกดูหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติม)

Gnosis Company Limited was formed in 2004 by the partners who have strong experiences in the banking and finance industry and international advisory firms.  Starting to provide advisory for sustainable wealth in business, the company has successfully grown up to expand its working scope and scale to international network and provide full service for marketing and business plans.

Our regional network understands local context and cultural environment. The ability to link Asia Pacific Regions extends our client’s value-based business strategy. With highly connected team of professionals in specific to client industries will identify our client’s immediate actions with a sustainable competitiveness. Our team can work closely with clients in planning, developing and implementing a jointly agreed solution.

Our Vision

“To become the best professional firm in Asia with the highest standards of integrity and expertise.”

Our Mission

“To provide client defined, quality services on a global basis through trained, motivated and highly competent personnel.”

 

ทีมบริหาร (Executive Team)

ทีมบริหาร (Executive Team)

เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
Sethaphong Phadungpisuth

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์

  • กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษา กลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน แฟรนไชส์ แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แบบจำลองทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ และจัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคคลากรด้านภาวะผู้นำ และบริหารการเงินธุรกิจ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์แฟรนไชส์ ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ และวิทยากรอบรมธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจร้านอาหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • อาจารย์พิเศษ วิชา Entrepreneurial Finance, Master of Management in Innopreneurship and Business Design, School of Management and Technology, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • อาจารย์พิเศษ Sripatum International College (SIC) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณเศรษฐพงศ์จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขา Master of Science in International Business และ Certificate in Finance  จาก Southern New Hampshire University  และ Certificate in Communication จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Mini MBA in Franchise มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารสินเชื่อรายใหญ่จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แก้ปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL หลายประเภทอุตสาหกรรม มูลค่ารวมกว่า 2หมื่นล้านบาท  จากนั้นทำงานด้าน Financial Modeler บริหารการเงินและวิเคราะห์โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของบริษัท โกล์ว จำกัด (มหาชน)  ต่อมาได้รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการที่บริษัท อาร์เอสเอ็ม แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริหารทีมที่ปรึกษาให้บริการคำปรึกษาด้านการจัดการแก่องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ ต่อมาได้นำความรู้และประสบการณ์รวมทีมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาจัดตั้งบริษัท จีโนซิส จำกัด บริการให้คำปรึกษาด้านบริหารการเงินธุรกิจ และจัดอบรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

นอกจากนี้ คุณเศรษฐพงศ์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในมหาวิทยาลัย และองค์กรของรัฐ และเอกชนบรรยายเกี่ยวกับ งานที่ปรึกษา การบริหารธุรกิจ การเงิน และด้านภาวะผู้นำ ได้แก่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG Group ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น

ในงานด้านแฟรนไชส์ได้ร่วมวางแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ให้กับแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นไจแอ้นท์ ร้านปิ้งย่างมิยาบิกริลล์ ร้านอาหารแสนแซ่บ นมฮอกไกโด ร้านโคขุนโพนยางคำเกษตรนวมินทร์  J.D.Pools  ธุรกิจเสื้อผ้านำเข้าจากเกาหลี SuperK outlet ร้านก๋วยเตี๋ยวดุ๋งเด้งได้ ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ Cyber2Fix เป็นต้น

งานประเมินมูลค่ากิจการเพื่อซื้อขายกิจการ และซื้อขายหุ้นบางส่วน ให้กับกิจการต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้แก่กิจการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น อุตสาหกรรมสถาบันการเงิน อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมด้านอาหาร เป็นต้น

วิทยากร โครงการ B2B พัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ตั้งแต่รุ่นที่ 13 จนถึงรุ่นที่ 19 (รุ่นปัจจุบัน) เป็นระยะเวลา  6 ปี (2554 -2559) และเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 จนถึงปีปัจจุบัน

กรรมการตัดสินแผนธุรกิจ DTN Business Plan Award จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รวม 3 รุ่น

Sethaphong Phadungpisuth, Managing Director

เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์

เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
Sethaphong Phadungpisuth

sethaphong@gnosisadvisory.com

His professional experience covers many areas of corporate finance and consulting, though he has developed particular expertise in the areas of financial modeling and analysis, special asset management, corporate debt restructuring and non performing loans, business valuation, raising capital, credit analysis as well as financial controls and planning strategies.

Since consulting to many entrepreneurs and start-up business, he has been called an expert in “Strategic Business Plan”. As such, he could expand to provide additional services in business matching including fund raising for local and international networking. He was also appointed to create the Strategic Franchise Business Plans to Thai Franchise businesses.

His academic background is Bachelor Degree in Finance and Banking, Thammasat University Bangkok, Thailand and Master Degree in International Business and Certificate in Finance from Southern New Hampshire University, USA, Mini MBA in Franchise Management from Sripratum University Thailand and Certificate in Business Communication from Harvard University.

He is also the Franchise Assessor at Department of Business Development , Ministry of Commerce and the lecturer at University of Thai Chamber of Commerce.

Please view his full profile and contact him via Linkedin.http://www.linkedin.com/in/sethaphong

 

คุณแก้วตา ผดุงพิสุทธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายออกแบบพัฒนาหลักสูตรอบรม บริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษา กลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน แฟรนไชส์ และดูแลด้านงานวิจัยตลาดและอุตสาหกรรมในโครงการต่างๆ ของลูกค้าจีโนซิส

คุณแก้วตาจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท (MBA) จาก Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ทำงานด้านงานตรวจสอบบัญชี จาก KPMG และด้านการบริหารเงินสำหรับองค์กรเอกชน (Cash Management) ธนาคารเอเซีย (ปัจจุบันคือธนาคารยูโอบี)

นอกเหนือจากงานอบรมในหลักสูตรของจีโนซิสแล้ว คุณแก้วตาเคยเป็นวิทยากรร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ ในงานอบรมเรื่องการประเมินผลการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรอบรมเรื่องภาวะผู้นำให้กับนิสิตปี 4 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นวิทยากรงานอบรมปรับทัศนคติและเสริมสร้างกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติ ประเภทเอ็กซ์ตรีม

 

 

log in