Give us a call on +66 (89) 936 1775

WPML not installed and activated.

ฟรี ที่ปรึกษา ปรับแผนธุรกิจ

By admin on August 1, 2016 in Consulting, Gnosis News
0
0

ที่ปรึกษา ของบริษัท จีโนซิส จำกัด นำโดย คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
ให้คำปรึกษาฟรี

หนึ่งในโครงการ Turnaround โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs  ของ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ปัญหาของ SME ไทยคือ ไม่สามารถปลดล็อกธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาอยู่  ไม่สามารถมองเห็นโอกาส หรือไม่สามารถทำให้โอกาสเกิดผลประโยชน์ได้ ซึ่งมี ที่ปรึกษา มืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแก้ปัญหาตรงจุดรองรับเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการ SME อาจมีข้อจำกัดการชำระค่าธรรมเนียมในการให้บริการของที่ปรึกษา และบางครั้งไม่ได้พบกับ ที่ปรึกษา ที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ตรงจุด

ช่วงเวลานี้ รัฐต้องการช่วยเหลือ SME จึงได้จัดโครงการมากมาย ซึ่งการจัดทีมที่ปรึกษา มืออาชีพมาช่วยผู้ประกอบการโดยตรง นอกเหนือจากการจัดสัมมนาให้ความรู้แล้ว

บริษัท จีโนซิส จำกัด และทีม ที่ปรึกษา ของบริษัท ของเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้

ถ้าคุณทำธุรกิจภาคสินค้า หรือบริการ มีคุณสมบัติต่อไปนี้
1. จดทะเบียนนิติบุคคล มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่า 51%
2. มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท
3. ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. ไม่เป็น NPL หรือล้มละลาย
5. เป็นสมาชิก สสว. (สมัครฟรีในเวปไซต์ สสว.)
6. อยากพัฒนาธุรกิจ และแก้ปัญหาธุรกิจ
7. ภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง

ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

  • สมัครสมาชิก สสว. (ถ้ายังไม่มี) http://122.155.197.42/osmep_register/register_portal.aspx
  • วินิจฉัยธุรกิจเบื้องต้น (2 ชม.) ข้อมูลจะนำไปพิจารณาว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการให้คำปรึกษาเชิงลึก หรือไม่
  • ให้คำปรึกษาเชิงลึกอย่างน้อย 2 วัน Man-Day
    ได้แก่ ตรวจสุขภาพธุรกิจ วิเคราะห์แผนธุรกิจ ให้คำแนะนำทางเลือก
    และแนวการปัญหา ฯลฯ
ภาพตัวอย่างการให้คำปรึกษา

ภาพตัวอย่าง SME ที่ได้รับคำปรึกษาฟรี จาก คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ หนึ่งในทีมที่ปรึกษา ของบริษัท จีโนซิส จำกัด

ช่องทางการติดต่อ

  1. สมัครเข้ามาทาง Line Account ของ Gnosis แล้ว ส่งชื่อนามสกุล ชื่อกิจการ Email และเบอร์ติดต่อ

สมัครมาที่ Line ID : @GNOSIS 

https://page.line.me/ygg2347g

หรือ สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเป็นสมาชิกของ Gnosis

LINE QR CODE for GNOSIS

Inbox มาที่ LINE QR CODE for GNOSIS

2. Inbox มาที่ facebook.com/gnosisadvisory  ส่งชื่อนามสกุล ชื่อกิจการ Email และเบอร์ติดต่อ

3. Email มาที่ sethaphong@gnosisadvisory.com  ส่งชื่อนามสกุล ชื่อกิจการ Email และเบอร์ติดต่อ

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 (รอบสุดท้าย)

Comments

comments

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: